Aangepast zoeken

zondag 7 mei 2017

VVD HOM-debat moet wel transparant

De VVD is onder stringente voorwaarden voorstander van de mogelijke komst van de Holland Outlet Mall (HOM) naar de binnenstad van Zoetermeer. De VVD vindt een open en transparant debat daarbij van essentieel belang. De VVD betreurt het dan ook dat een lobbybureau een website over de HOM heeft opgezet zonder transparant te communiceren over de aard en status van de website. “Op deze manier lijkt het alsof een bezoeker van de website neutrale en objectieve informatie krijgt en dat is allerminst het geval”, aldus vicefractievoorzitter Lisette Meijer.

De VVD is onder stringente voorwaarden voorstander van de mogelijke komst van de Holland Outlet Mall (HOM) naar de binnenstad van Zoetermeer. De VVD vindt een open en transparant debat daarbij van essentieel belang. De VVD betreurt het dan ook dat een lobbybureau een website over de HOM heeft opgezet zonder transparant te communiceren over de aard en status van de website. “Op deze manier lijkt het alsof een bezoeker van de website neutrale en objectieve informatie krijgt en dat is allerminst het geval”, aldus vicefractievoorzitter Lisette Meijer.

Recent bezocht de VVD-fractie de website homzoetermeer.nl. Deze website lijkt neutrale achtergrondinformatie te verstrekken maar na enkele blikken is duidelijk dat er eigenlijk alleen maar links en informatie op staan die negatief berichten over de HOM en outlets in het algemeen. Positieve berichtgeving of onderzoeken komen bijvoorbeeld niet aan bod.

Op de website is niet vermeld wie de verstrekker van de informatie is. Het opvragen van de registratiegegevens van de website via www.sidn.nl leidt tot zeer opvallende informatie: de eigenaar van de website is het Haags ‘lobby- en public affairs bureau’ Dröge & Van Drimmelen. Nergens wordt duidelijk wie de opdrachtgever c.q. de belanghebbende in het HOM-debat achter dit lobbybureau is. Dit is absoluut tegen het handvest van de beroepsvereniging voor public affairs. 


De VVD vindt dat debat over de HOM open en transparant gevoerd moet worden. Meijer: “De VVD is niet tegen ‘gekleurde’ communicatie; persvrijheid is een groot goed. Iedereen mag communiceren hoe hij tegenover de eventuele komst van de HOM staat, maar een goed debat hierover is erbij gebaat als mensen weten waar bepaalde informatie vandaan komt. Mijn fractie vindt het daarom belangrijk dat op voldoende wijze wordt duidelijk gemaakt waarop informatie wordt gebaseerd en door wie deze wordt verstrekt. De genoemde website heeft er de schijn van neutraal te zijn en dat is allerminst het geval. De VVD betreurt dat zeer”. De VVD heeft over dit onderwerp vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws