Aangepast zoeken

maandag 15 mei 2017

Scheidingsexpertise onder één dak: Kenniscentrum Kind en Scheiding

Het aantal complexe (echt)scheidingen blijft toenemen. Een complexe scheiding heeft gevolgen voor ouders, maar vooral ook voor kinderen. Hulp bij scheiding is daarom hard nodig. In de regio zijn er verschillende organisties die hulp bij scheiding bieden. Maar het aanbod is versnipperd en kinderen, ouders en professionals hebben moeite om de juiste kennis en informatie te vinden. Jeugdformaat heeft de ambitie om al die kennis in één centrum onder te brengen. Daarom opent 15 mei aanstaande, op de Internationale Dag van het Gezin, Kenniscentrum Kind en Scheiding haar deuren.

In het Kenniscentrum Kind en Scheiding werken scheidingsexperts van Jeugdformaat, Schoolformaat, mediators aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland, Villa Pinedo en TNO samen aan één doel: ouders en hun kinderen in onzekere tijden van scheiding in hun eigen kracht zetten. Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is er voor ouders, kinderen, hun netwerk én professionals die betrokken zijn bij een (echt)scheiding.
Cijfers
Jaarlijks krijgen 72.000 kinderen en jongeren te maken met de (echt)scheiding van hun ouders. Vaak verloopt de scheiding goed, maar in steeds meer gevallen verloopt de scheiding uiterst moeizaam. Gelukkig is er hulp. In 2016 hielp Jeugdformaat meer zo’n 500 ouderparen met Ouderschap Blijft. Een methode die ouders in een complexe scheiding helpt om goede afspraken te maken over opvoeding van en omgang met hun kinderen, in het belang van de kinderen. Schoolformaat trainde in 2016 meer dan 100 kinderen en jongeren waarvan de ouders in scheiding lagen. Zij werden geholpen bij het beter omgaan met en steviger in de schoenen staan tijdens de scheiding van hun ouders.    

Hulp op maat toegankelijker
Samen met de andere partners verbeteren Jeugdformaat en Schoolformaat de toegang tot de hulp. “Onderzoek heeft aangetoond dat onenigheid tussen ouders in geval van een (echt)scheiding negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van een kind. Maar zit je als ouder in een lastige scheiding, dan  ga je soms voorbij aan de positie en het belang van een kind. We helpen ouders de belangen van het kind centraal te zetten”, vertelt Wendy van Vliet, van Kenniscentrum Kind en Scheiding. Wendy vervolgt: “Niet elke scheiding is hetzelfde. Sommige ouders zijn in staat om met een klein beetje ondersteuning de juiste stappen te zetten. Anderen hebben meer ondersteuning nodig. Dat geldt ook voor kinderen. Het ene kind vindt zijn of haar eigen weg, een ander kind heeft hulp nodig om met de scheiding om te kunnen gaan. Welke behoefte ouders, kinderen maar ook professionals hebben, wij passen de begeleiding hierop aan.
Gratis advies en spreekuur
Vanaf 15 mei kunnen ouders, kinderen, hun netwerk en professionals terecht bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding via www.kenniscentrumkindenscheiding.nl (live vanaf 15 mei)
, 06 112 591 95, kenniscentrum@jeugdformaat.nl of door binnen te lopen tijdens de spreekuren op dinsdagen 18.00-20.00 uur, woensdagen 9.00-11.00 uur en vrijdagen 9.00-11.00 uur op de Albertus de Oudelaan 1, Voorburg. Aan advies van Kenniscentrum Kind en Scheiding zijn geen kosten verbonden.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws