Aangepast zoeken

vrijdag 26 mei 2017

Partij voor de Dieren: geen nieuw proefdierencentrum in Rotterdam

 Er moet geen nieuw proefdierencentrum komen in het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum. Dat stelt de Partij voor de Dieren in vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Zo’n centrum is volledig in tegenspraak met de ambitie om ons land wereldwijd koploper te laten zijn in onderzoek zonder proefdieren.

Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gaat een nieuw en groot proefdierencentrum bouwen van 6000 m2. In het ‘Erasmus’ worden nu al ruim 30.000 dierproeven per jaar uitgevoerd. Het gaat om veel onnodige en voor de dieren zeer pijnlijke proeven: 76 procent van de dierproeven is niet verplicht is en 89 procent van de dierproeven vindt onverdoofd plaats.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is voorstander van vervanging van dierproeven en dus ook tegen de bouw van een nieuw proefdierencentrum. Dierproeven gaan immers altijd gepaard met enorm veel dierenleed. Bovendien zijn er genoeg alternatieven beschikbaar waarvoor geen dieren nodig zijn.

De partij vraagt zich dan ook af of de provincie Zuid-Holland op enigerlei wijze betrokken is bij de bouw van het nieuwe proefdiercentrum in Rotterdam of bij andere proefdiercentra in Zuid-Holland, bijvoorbeeld door deze centra financieel te ondersteunen. De partij wil in dat geval precies weten om hoeveel geld het gaat.

Volgens de Partij voor de Dieren rijmt de bouw van een nieuw proefdiercentrum niet met de ambitie van het Rijk om Nederland in 2025 wereldwijd koploper te laten zijn met innovatief onderzoek zonder proefdieren. De provincie zou dergelijke innovatieve projecten moeten ondersteunen en een oproep moeten doen aan de rijksoverheid om in Zuid-Holland geen nieuwe proefdierencentra te openen.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Dierproeven zijn nu vaak een verdienmodel voor de farmaceutische industrie, die enorme winsten maakt met medicijnen. Die bedrijfstak is verweven is met Medical Delta en Life Sciences, een samenwerkingsproject van een aantal Zuid-Hollandse bedrijven, kennisinstellingen en de provincie Zuid-Holland. De provincie promoot dat project en daar heeft onze fractie uit het oogpunt van dierenleed grote moeite mee’.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws