Aangepast zoeken

maandag 15 mei 2017

‘Nul op de meter’ voor 120 eengezinswoningen in Palenstein

Woningcorporatie De Goede Woning wil 120 eengezinswoningen in de Zoetermeerse wijk Palenstein compleet renoveren en energieneutraal maken zodat er ‘nul op de meter’ komt. Dura Vermeer is door de corporatie geselecteerd om de renovatie uit te voeren. Beide partijen hebben hun handtekening gezet onder de overeenkomst en de voorbereidingen zijn inmiddels gestart!
Nul op de meter
Na de renovatie zijn de woningen ‘nul op de meter’. Dit betekent dat het huishoudelijke gebruik van stroom door de woning zelf wordt opgewekt, net als  de energie die nodig is voor verwarming, ventilatie en warm tapwater. Om dit te kunnen bereiken, worden de huizen onder meer voorzien van compleet nieuwe, goed geïsoleerde gevels, daken met zonnepanelen en een nieuw systeem om de woning te verwarmen en te ventileren. De renovatie start naar verwachting in oktober van dit jaar. Dura Vermeer verwacht het project in mei 2018 te kunnen opleveren.
Belangrijke stem voor bewoners
Dura Vermeer kwam na de aanbestedingsprocedure als winnaar uit de bus. De manier waarop zij bewoners bij het traject betrekken, was een belangrijk criterium voor De Goede Woning. “Het is een groot en ingrijpend project. Daarom vinden wij het belangrijk dat de bewoners een belangrijke stem hebben in de renovatie”, licht Rob Paas, teamleider Energie & Planmatig Onderhoud bij De Goede Woning, toe. “Zo hebben we de bewonerscommissie mee laten beslissen welke bouwer de renovatie gaat uitvoeren. Ook praten ze straks mee over de nieuwe uitstraling van de woningen en de wijk.”
Zorgvuldige voorbereiding
De periode van heden tot en met september 2017 wordt gebruikt om het project voor te bereiden. Zo is inmiddels gestart met het inmeten van de woningen. Om ervoor te zorgen dat de bewoners precies weten wat hen te wachten staat, gaat Dura Vermeer bijeenkomsten en individuele gesprekken organiseren. “Wij leveren kwalitatief en financieel het beste product, maar belangrijker nog: wij informeren bewoners in het hele traject zo goed mogelijk, zodat ze precies weten wat er gaat gebeuren en zo min mogelijk overlast ervaren” zegt Machiel Peltenburg, manager bij de Divisie Bouw en Vastgoed.

Duurzaamheid hoog op de agenda
De ambities op het gebied van duurzaamheid zijn hoog in Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer zet vanuit de Woonvisie en het programma ‘Duurzaam en Groen Zoetermeer’ in op een CO2 neutraal Zoetermeer in 2040 en ondersteunt het plan van De Goede Woning om 120 eengezinswoningen te renoveren tot nul op de meter. Er wordt nauw samengewerkt; in maart is de ‘Greendeal’ ondertekend door de gemeente, de corporaties en netbeheerder Stedin om een aardgasloze wijk van Palenstein te maken. “Goed voor het milieu én voor de bewoners”, benadrukt Rob Paas: “De woningen niet alleen comfortabeler, ook de  energierekening van onze bewoners wordt lager.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws