Aangepast zoeken

donderdag 18 mei 2017

Extra Zoetermeerse woningen voor jongeren, doorstromende gezinnen en ouderen

Zoetermeer moet een complete woonstad worden voor alle leeftijden, dus voor jongeren, ouderen en gezinnen. Daarom worden er de komende jaren vooral nieuwe woningen gebouwd voor jongeren en 'empty nesters'. Ook wordt er gebouwd voor gezinnen die een stap willen maken naar luxer wonen. Op deze manier zal de doorstroming vanuit bestaande woningen verbeteren. Naast nieuwbouw wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van bestaande wijken en woningen. Dat zijn de belangrijkste punten in het woningbouwprogramma dat het college van burgemeester en wethouders op 17 mei voor besluitvorming naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Woningbouwagenda

In februari stelde de gemeenteraad de Woningbouwagenda Zoetermeer vast. Daarin staat dat er de komende 15 jaar in Zoetermeer 10.000 tot 16.000 nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Het Zoetermeerse woningbouwprogramma is een concrete uitwerking van de Woningbouwagenda. Verantwoordelijk wethouder Kuiper: 'Deze uitbreiding is nodig omdat er in de stad en de regio de komende jaren grote vraag is naar nieuwe woningen. Binnen Zoetermeer is er vraag naar minimaal 10.000 nieuwe woningen en in de regio Haaglanden in totaal 250.000 woningen. Met deze woningbouwprogrammering maken we concreet waar we in Zoetermeer kansen zien voor het bouwen van nieuwe woningen, met aandacht voor kwaliteit en voor het groen in de omgeving'.

Kwaliteitsimpuls

Ondanks dat Zoetermeer een relatief jonge stad is, beginnen sommige wat oudere wijken en woningen heel sleets te raken. Die moeten een tweede leven krijgen en daarom wordt er naast nieuwbouw ook geïnvesteerd in de kwaliteit van de bestaande wijken, bijvoorbeeld door verduurzaming, betere groenvoorzieningen, sociale en andere voorzieningen.

Locaties

De gemeente gaat in de hele stad zoeken naar plekken waar de nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Er wordt gedacht aan concentraties in en rondom de Binnenstad, de Afrikaweg en de Entree (het stationsgebied). Hoogbouw zal zich vooral concentreren rond de A12 en daarnaast zullen bedrijventerreinen geleidelijk 'verkleuren' van alleen bedrijven naar een combinatie van bedrijven en woningen. Het karakter van Zoetermeer met relatieve laagbouw en middenbouw blijft gehandhaafd, aangevuld met specifieke hoogbouwlocaties. Onderstaand kaartje geeft een indruk van de zoekgebieden waar het college nu aan denkt.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws