Aangepast zoeken

maandag 22 mei 2017

CDA Zoetermeer wil zekerheid over besteding extra geld tegen armoede onder kinderen

Het extra geld van 100 miljoen euro per jaar om armoede onder kinderen tegen te gaan, moet ook echt terecht komen bij de kinderen die dit het meeste nodig hebben. CDA Zoetermeer wil daarom van het college van burgemeester en wethouders weten hoe wordt gezorgd dat het geld op de goede plekken terecht komt.

Met de jaarlijkse extra bijdrage van het kabinet – de zogenoemde ‘Klijnsma-gelden’ – moeten kinderen die in armoede verkeren, beter worden geholpen. Gemeenten overleggen met maatschappelijke organisaties voor de inzet van het geld. Dat komt vervolgens ‘in natura’ bij het kind terecht, in de vorm van bijvoorbeeld een fiets of muzieklessen. Het kind kan daardoor meedoen met leeftijdsgenootjes.

Van de 100 miljoen is voor Zoetermeer zo’n 820.000 euro beschikbaar. Om dit geld zo effectief mogelijk te besteden, vindt het CDA het belangrijk dat de ouders en/of verzorgers van kinderen in armoede actief door de gemeente worden benaderd. En dat de aanvraag van wat voor het kind belangrijk is, laagdrempelig gebeurt.

Raadslid Guus Liqui Lung: ‘Dit geld moet snel en gemakkelijk ten goede komen aan de kinderen die dit het hardst nodig hebben. Een kind dat een fiets nodig heeft om op school te komen, kan daar geen maanden op wachten. Ook organisaties die met kinderen werken en met dit geld extra kunnen helpen, moeten snel worden geïnformeerd.’

Het CDA vraagt schriftelijk aan het college hoe zij ervoor wil zorgen dat de beschikbaarheid van de ‘Klijnsma-gelden’, het aanvragen en het verantwoorden ervan, wordt aangepakt. Liqui Lung: ‘Hoe sneller dit geld kan worden ingezet bij de groepen die dit kunnen gebruiken, hoe beter het is.’ 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws