Aangepast zoeken

donderdag 18 mei 2017

Ambitieus perspectief voor Zoetermeer

Zoetermeer staat er goed voor. In de Perspectiefnota 2017 beschrijft het college van burgemeester en wethouders (B&W) wat de gemeente in 2018 en de jaren daarna gaat doen. Daarop wordt de Programmabegroting 2017-2020 gebaseerd. Het gemeentebestuur investeert in de stad en gaat zoveel mogelijk in overleg met de Zoetermeerders aan de slag.
Wethouder Robin Paalvast (Financiën): 'Aan het begin van de collegeperiode zat ons land nog middenin de economische crisis. Zoetermeer heeft daar met het coalitieakkoord 2014-2018 op ingespeeld door een verantwoord financieel beleid te voeren. Zoetermeer is steeds financieel gezond gebleven en de stad kan direct meebewegen met het economisch herstel. Dit geeft ons ook dit jaar de mogelijkheid voor nieuwe ambities, zoals de Schaalsprong.' De Schaalsprong is de ontwikkeling waarin Zoetermeer de komende 10-15 jaar blijft groeien.

Stedelijke ontwikkeling en woningbouw

Voor de komende 10-15 jaar willen we 10.000 woningen extra realiseren tot een maximum van zo mogelijk 16.000 woningen. Hierdoor blijft Zoetermeer een complete stad waar gezinnen, ouderen en ook jongeren graag willen (blijven) wonen en waar de voorzieningen goed zijn en aansluiten bij wat inwoners willen. De komende jaren richt het college zich onder andere op de ontwikkeling van het gebied van het station en de Afrikaweg, het zogenaamde 'entreegebied'. Ook herontwikkeling van kantoorlocaties en verouderde bedrijventerreinen hebben de aandacht. Bij alle vernieuwingen vindt het college groenvoorzieningen en de uitstraling daarvan, veiligheid en leefbaarheid belangrijk. Het onderhoud van de openbare ruimte wordt op een slimme manier verbeterd de komende periode.

Sport, onderwijs, economie

Zoetermeer investeert de komende jaren in sport, cultuur en evenementen. De Sportagenda vormt de basis voor ontwikkeling van de sport en de nieuwe sporthal Gymworld opent in 2018 de deuren. Ook doet het college marktonderzoek naar de mogelijkheden voor recreatief zwemmen in Zoetermeer. Leerlingen en studenten kunnen in Zoetermeer terecht voor basisonderwijs tot en met HBO. ICT-onderwijs, onderzoek en bedrijven verbinden we in de Dutch Innovation Factory, een plek vol interactie, samenwerking en kennisdeling. Al drie jaar achter elkaar groeit het aantal arbeidsplaatsen in Zoetermeer en wat het college betreft blijft dit groeien. Zoetermeer blijft focussen op aantrekken zowel grote bedrijven als mkb. Samenwerking binnen de regio is hierbij van groot belang. Pionieren, ondernemen en excelleren zijn de werkwoorden in het Actieplan Economie dat in 2018 verder wordt uitgevoerd. De dienstverlening aan (startende) ondernemers vormt een belangrijk speerpunt voor Ter Zake Het Ondernemershuis.

Zorg en welzijn

In 2018 is heel Zoetermeer op sociaal gebied een 'living lab', waar innovatief denken vanzelfsprekend is. Betrokkenheid van zorgpartners is hierbij belangrijk. De ontwikkeling van maatschappelijke initiatieven en social hubs (ontmoetingen en verbindingen die de samenleving positief beïnvloeden) sluiten aan bij interesses en behoeften van buurt of wijk. Zoetermeer neemt deel aan de City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad om vernieuwing te realiseren in de sociale zorg en veiligheid. Het college gaat verder met de lokale invulling van de Jeugdwet en jeugdhulp. Het aantal kinderen en gezinnen in Zoetermeer dat hulp krijgt is hoger dan verwacht, maar het college wil dat ieder kind de hulp krijgt die het nodig heeft. De aanpak van armoede in Zoetermeer is een prioriteit. Het is nodig om minima – in het bijzonder gezinnen met kinderen – te blijven ondersteunen. Kinderen in arme gezinnen mogen niet de dupe worden.

Veiligheid

Criminaliteitscijfers dalen en het collegebeleid om proactief te misstanden aan te pakken werkt. Door een 'stadsmarshall' in te zetten en de meerjarige aanpak van criminele en overlastgevende jeugd ook na 2017 te voort te zetten, wil het college de overlast en criminaliteit in de stad verminderen. Ook gaat de persoonsgerichte aanpak gericht op het voorkomen en verminderen van radicalisering en het 'begeleiden' van terugkeerders door. Niet alleen voor de stad, maar ook de veiligheid op buurt- en wijkniveau wordt steeds meer gedaan.

Omgevingswet

Het rijk werkt momenteel aan één nieuwe Omgevingswet. Dat gaat veel veranderen voor het aanzien en de wetgeving voor alles wat buiten en gebouwd is of gaat worden. Voor de inwoners en ondernemers van Zoetermeer betekent dit goed nieuws, omdat er veel regels verdwijnen en overzichtelijker wordt wat wel en wat niet mag. Ook voor de gemeente betekent dit een grote verandering, waar binnen het Stadhuis nu al hard aan wordt gewerkt.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws