Aangepast zoeken

donderdag 20 april 2017

Zoetermeer neemt maatregelen tegen vandalisme en onveiligheid in Buytenpark

De skeelerbaan en het BMX terrein worden op korte termijn met hekken afgesloten voor openbaar gebruik. Aanleiding hiervoor is het vandalisme dat al geruime tijd plaatsvindt. Na de meest recente vernielingen heeft de gemeente in overleg met de verenigingen in het Buytenpark vastgesteld dat nog meer vernielingen aan het park en de voorzieningen van de verenigingen voorkomen moeten worden.

Om de sociale veiligheid te vergroten is er inmiddels extra verlichting aangebracht langs de toegangsweg naar de BMX-vereniging. De politie surveilleert ook vaker. Naar aanleiding van het recente vandalisme vinden de gemeente en de verenigingen dat het tweezijdig afsluiten van het BMX-terrein en de skeelerbaan echt noodzakelijk is om het vandalisme en de inbraken tegen te gaan. Dit kan op korte termijn in gang worden gezet.

Om inbraken te voorkomen is cameratoezicht vanuit de clubhuizen een mogelijkheid. Omdat de clubhuizen eigendom zijn van de verenigingen zelf kunnen de verenigingen hierover zelf besluiten. De gemeente is bereid hen hierin te ondersteunen.

Samen met de gebruikers van het Buytenpark gaat dit jaar nagegaan worden of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben of dat aanvullende acties nodig zijn.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws