Aangepast zoeken

maandag 3 april 2017

Slotbijeenkomst schouwen Holland Outlet Mall

Op woensdag 5 april vindt de slotbijeenkomst van alle schouwmomenten voor verkeer en parkeren plaats in de grote zaal van het Erasmus College, Van Doornenplantsoen 31. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Aan de hand van filmopnamen en een toelichting van de verkeerskundigen worden ervaringen gedeeld over de uitgevoerde schouwen. De bijeenkomst eindigt met het vaststellen van conclusies over de bestaande verkeerssituaties en parkeerbezetting.
De uitkomsten van de schouwen worden voor de zomer aan de raad gepresenteerd en zijn onderdeel van de eerste verkeerskundige uitwerking.

Programma

18.45 uur: Inloop
19.00 uur: Start onderdeel Verkeer
20.30 uur: Pauze
21.00 uur: Start onderdeel Parkeren
22.00 uur: Einde

Aanmelden

Als u deze avond wilt bijwonen, verzoeken wij u dit per e-mail te melden via projectenpmv@zoetermeer.nl. Ook horen wij graag met hoeveel personen u komt.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws