Aangepast zoeken

vrijdag 14 april 2017

Nieuwste cijfers van incidenten op en rondom COA-locaties

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft vandaag het nieuwste overzicht van alle incidenten op en rondom asielopvanglocaties gedurende het afgelopen half jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Vorig jaar publiceerde de staatssecretaris halfjaarlijks ook deze overzichten.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de politie zetten vandaag alle cijfers uitgesplitst naar locatie online. In totaal gaat het voor de tweede helft van 2016 (1 juli tot en met 31 december) om 9.610 meldingen bij het COA. Een half jaar eerder waren dat er 9.100. Bij de meeste meldingen ging het over kleinere zaken zoals het niet schoonmaken van de kamer of geluidsoverlast. Bij 4.115 meldingen was sprake van fysieke agressie, zoals schoppen of slaan óf zelfdestructieve acties en suïcidedreigingen.

Bij de politie kwamen 3.277 meldingen binnen over zaken op en rondom COA-locaties (een half jaar eerder waren dat 3.600 meldingen). Deze zaken varieerden van vermissingen tot diefstal of vechtpartijen. 1.754 van de meldingen hadden geen betrekking op strafbare feiten, maar op bijvoorbeeld het bieden van noodhulp en het verlenen van assistentie door de politie. In 1.523 gevallen ging het om incidenten variërend van verstoring van de openbare orde, vermogensdelicten en geweldpleging.
De COA-registraties zijn in de tweede helft van 2016 licht gestegen ten opzichte van het aantal registraties begin 2016, ondanks een daling van de gemiddelde bezetting. Dit is onder meer toe te schrijven aan de toegenomen overlast van asielzoekers uit veilige landen in 2016, waar zoals bekend ook maatregelen voor zijn genomen. Ook heeft het COA de afgelopen tijd ingezet op verbetering van de meldingsbereidheid.


Het aantal politieregistraties is gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2016. Wat opvalt is dat in de tweede helft van 2016 een forse daling is te zien van het aantal geregistreerde verkeerszaken en een substantiële daling van vermogens- en geweldsincidenten.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws