Aangepast zoeken

maandag 3 april 2017

Informatieavond over bestemmingsplan Voorweg

Het behoud van het groene en open karakter van de Voorweg staat voorop bij het maken van het nieuwe bestemmingsplan van het gebied langs deze historische weg. Het bestemmingsplan wordt vernieuwd, omdat de bestaande plannen na tien jaar zijn verouderd. Het nieuwe plan voegt verschillende bestemmingsplannen samen en maakt de regels zo duidelijk mogelijk, met de visie Voorweg als uitgangspunt.

De gemeente wil de afwisseling die er nu is tussen de bestaande gebouwen en het groen behouden. Zo blijven bijvoorbeeld de doorkijkjes tussen woningen bestaan. Om de bestaande groene kwaliteiten en openheid direct rondom de wetering en de aangrenzende oevers te behouden, is over de gehele Voorweg langs de wetering de bestemming Tuin voor de bestaande voorgevels opgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat bebouwing (zoals schuurtjes) en hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast zijn in het plangebied enkele ontwikkelingen toegestaan.

Informatieavond

U kunt tijdens een samenspraakbijeenkomst op dinsdag 4 april het nieuwe bestemmingsplan komen bekijken. Belangstellenden kunnen tussen 19.30 uur en 21.30 uur binnenlopen in de Raadzaal van het Stadhuis (ingang Markt 10). U kunt tijdens deze avond de plannen bekijken en vragen stellen.
Vanaf vrijdag 7 april liggen de plannen ter inzage en kan er vier weken lang op de plannen worden gereageerd.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws