Aangepast zoeken

woensdag 19 april 2017

Extra verlichting op stille en enge plekken

Nieuwe lichtmasten en een flinke snoeibeurt . Zo pakt de gemeente dit jaar de stille en enge plekken in de stad aan. Een oproep leverde vorig jaar 29 en dit jaar 32 plekken op. Burgemeester Aptroot: 'Met de aanpak van stille en enge plekken in de stad willen we de veiligheid verbeteren en ook het veiligheidsgevoel van inwoners vergroten.'
Het merendeel van de aangemelde enge plekken krijgt extra verlichting. Ook worden lichtmasten verplaatst voor betere verlichting. Zo krijgt het fietspad langs de Aziëweg, het Wallenpad, zes extra lichtmasten en worden er negentien verplaatst. Ook de verlichting in het Buytenpark wordt flink uitgebreid met dertien nieuwe lichtmasten.

2017

Van de 32 aangemelde stille en enge plekken past de gemeente op 14 plekken de verlichting aan. Vijf locaties neemt de gemeente mee in het regulier onderhoud door bijvoorbeeld het groen te snoeien. De overige locaties kan de gemeente niet aanpakken omdat dit op particulier terrein ligt, zoals bij achterpaden. De gemeente wijst bewoners hier op maatregelen die zij zelf kunnen nemen, bijvoorbeeld het bevestigen van een lamp op schuren.

2016

De gemeente heeft vorig jaar 17 locaties aangepakt. Op deze plekken plaatste de gemeente extra verlichting of is de bestaande verlichting verplaatst. Bijvoorbeeld op de Kurosawastrook en de Franklinstraat kwamen er twee nieuwe lichtmasten bij. Op www.zoetermeer.nl vindt u een overzicht van de aangepakte locaties van 2016.

Aanmelden

Inwoners kunnen het hele jaar door stille en enge plekken melden aan de gemeente via het melding- of klachtenformulier op www.zoetermeer.nl/stille-engeplekken.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws