Aangepast zoeken

woensdag 12 april 2017

Bouw nieuwe ontvangstruimte onder de grond bij de Nieuwe Kerk Delft mag doorgaan

Uitspraak over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Delft aan de Protestantse Gemeente Delft heeft verleend voor de bouw van twee kelders in de Nieuwe Kerk in Delft. De eerste kelder komt gedeeltelijk buiten de Nieuwe Kerk te liggen en zal worden gebruikt als multifunctionele ruimte met een keuken, bergruimte, sanitaire voorzieningen en enkele zalen. De tweede kelder betreft een uitbreiding van de grafkelder. 

De Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft en de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie verzetten zich tegen de omgevingsvergunning. Beide organisaties voeren aan dat door de bouwwerkzaamheden ruim 2.000 menselijke overblijfselen zonder archeologisch onderzoek worden geruimd. Het archeologische onderzoek dat wel wordt gedaan zou te beperkt zijn en geen recht doen aan de wetenschappelijke waarde van deze historische begraafplaats, aldus de organisaties. Volgens hen is alleen naar het belang van de Protestantse Kerk gekeken en is om die reden bezuinigd op het benodigde archeologische onderzoek. Verder zijn de organisaties bang dat de bouwwerkzaamheden de middeleeuwse fundering van de kerk zullen aantasten. 

De rechtbank Den Haag verklaarde in februari 2016 een eerder beroep van de organisaties ongegrond. Ze laten het er niet bij zitten en zijn tegen die uitspraak in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In reactie op het hoger beroep van beide organisaties heeft de Protestantse Kerk Delft een zogenoemd incidenteel hoger beroep ingediend.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws