Aangepast zoeken

dinsdag 14 maart 2017

VVD houdt wél voet bij stuk bij kwadranttheater

De VVD Zoetermeer vindt het jammer dat o.a. D66 niet achter eerder genomen besluiten blijft staan. In de raadsvergadering van maandag 13 maart stelde D66 voor om het amateurtheater Kwadrant langer open te houden dan eerder was afgesproken. Over de extra kosten, 30 duizend euro, is D66 niet duidelijk. De VVD vindt dat de gemeenteraad zich aan de afspraak moet houden, ook al is niet iedereen daar blij mee. 

“Bij het vaststellen van de cultuuragenda in 2015 heeft de raad na lang afwegen besloten het kwadranttheater per 31 maart 2017 te sluiten. Dit besluit kon toen al op veel weerstand rekenen.  Nu de sluitingsdatum bijna aanbreekt laten tegenstanders wederom van zich horen. Ondanks dat het niet populair is, kunnen wij niet opnieuw geld beschikbaar stellen voor het theater. Het besluit is bovendien niet uit te leggen aan andere culturele instellingen.” aldus Duco Mülder, raadscommissielid van de VVD.

Sinds 2015, maar ook daarvoor, is veelvuldig samen met het Kwadrant gezocht naar een passende huisvestingsoplossing. Zo zijn onder andere een eigen amateurtheater en inhuizen bij een (dan uit te breiden) CKC besproken. Ook geeft de verantwoordelijk wethouder aan dat er al een locatie is gevonden. Voor het Kwadrant waren de verschillende voorstellen niet naar tevredenheid. De afgelopen tijd hebben zij besteed aan het zelf zoeken naar een oplossing, maar dit is na twee jaar nog niet rond.

Eerder in de raadscommissie gaf wethouder Paalvast (cultuur) duidelijk aan dat er veel praktische en financiële bezwaren zijn bij het openhouden van het Kwadranttheater. Bovendien gaf hij in eerdere vergaderingen aan dat er komende tijd geen extra geld beschikbaar is voor de cultuur. Daarom wekt het nog meer verbazing dat D66 nu toch voorstelt het theater langer open te houden.


Duco Mülder: “Om de stad vooruit te helpen moet je soms besluiten nemen waar niet iedereen achter staat. Het is jammer dat D66, PvdA, Zo! en CU-SGP,  dat nu niet lijken te durven. Omdat er beperkt geld beschikbaar is, kunnen we het kwadranttheater niet langer op deze manier openhouden. Ook voor de VVD was dat een lastig besluit, maar we moeten niet draaien als daad bij woord gevoegd moet worden. Als het Kwadranttheater langer openblijft, komen die kosten zeer waarschijnlijk voor rekening van onze inwoners, voor de VVD is dat onacceptabel.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws