Aangepast zoeken

zondag 12 maart 2017

Stemhulpen passen werkwijze aan na optreden AP

Stemhulpen hebben na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hun beleid en werkwijze voor de verwerking van persoonsgegevens aangepast. De AP deed onderzoek naar 24 interactieve stemhulpen voor de verkiezingen van aanstaande woensdag 15 maart 2017. De toezichthouder constateerde dat een aantal stemhulpen zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers bijzondere persoonsgegevens over onder meer de politieke voorkeur verwerkte. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze stemhulpen hebben de overtredingen inmiddels beëindigd.

Na eerdere actie van de AP hadden de stemhulpen de beveiliging van de internetverbinding van hun websites al verhoogd.

Kiesgeheim

Het is van groot belang dat mensen zich onbespied weten bij het invullen van gedetailleerde vragen over hun politieke voorkeuren. En dat informatie hierover ook niet langer wordt bewaard dan strikt noodzakelijk. Dit raakt aan het kiesgeheim. Mensen moeten vrij gebruik kunnen maken van hun stemrecht. Op wie je verwacht te gaan stemmen, moet ook geheim blijven, zodat je vrijuit je voorkeuren en wensen kunt aangeven.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Verschillende online stemhulpen verwerkten gegevens over politieke voorkeur en soms ook over geloofsovertuiging. De verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de mensen die de gegevens over zichzelf invullen. Dat geldt ook als de gegevens alleen voor onderzoek en statistiek worden verwerkt. Om rechtsgeldige toestemming te krijgen moet de stemhulp begrijpelijke en voldoende informatie geven, moet de toestemming specifiek zijn en moeten mensen de toestemming vrij kunnen geven. Dit was bij sommige stemhulpen niet het geval. Na optreden van de AP hebben deze partijen hun beleid en werkwijze waaronder de informatie op de website aangepast en de overtreding beëindigd.

Bewaartermijnen

De AP constateerde dat sommige stemhulpen de ingevulde politieke voorkeuren of adviezen in combinatie met een IP-adres of e-mailadres voor lange of zelfs onbepaalde tijd bewaarden. Dat is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers. Dit geldt ook als bijzondere persoonsgegevens bewaard worden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. De stemhulpen hebben na interventie van de AP hun werkwijze aangepast of hebben verklaard deze op korte termijn aan te zullen passen. Zij hebben ook verklaard de persoonsgegevens niet meer zonder uitdrukkelijke toestemming te bewaren. De persoonsgegevens waarvoor zij geen rechtsgeldige toestemming hebben verkregen, moeten worden vernietigd of geanonimiseerd. De AP zal de komende tijd controleren of dit ook is gebeurd.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws