Aangepast zoeken

dinsdag 21 maart 2017

Praat mee over locaties voor 130 oplaadpalen in Zoetermeer

Zoetermeer heeft een voorstel gemaakt voor de plaatsing van 130 nieuwe laadpalen voor elektrische auto's. De locaties zijn zodanig gekozen dat iedere inwoner binnen 300 meter zijn of haar elektrische auto kan opladen. Via een plattegrond op doemee.zoetermeer.nl kunt u van donderdag 23 maart tot en met donderdag 13 april 2017 reageren op de voorgestelde locaties. Uw inbreng betrekt de gemeente bij de definitieve locatiekeuze.

Bij de bepaling van de locaties houdt de gemeente rekening met meerdere criteria. Vooral het criterium parkeerdruk speelt hierbij een belangrijke rol. Verder moet de laadpaal makkelijk te vinden en te bereiken zijn, niet in het zicht van woningen liggen en houdt de gemeente rekening met de ligging van stroomkabels en bestaande bomen.

Definitieve kaart

Zodra de locaties na inbreng van inwoners bepaald zijn, plaatst de gemeente de definitieve plankaart op de website. De palen worden vervolgens op aanvraag geplaatst. Het kan dus voorkomen dat er op beoogde locaties uiteindelijk geen laadpaal komt, omdat er geen aanvraag voor wordt ingediend. U kunt een aanvraag voor een laadpaal in uw buurt aanvragen als u inwoner bent van Zoetermeer en (binnenkort) in het bezit bent van een elektrische auto. Kijk voor meer informatie op www.zoetermeer.nl/elektrischvervoer (vanaf 23 maart).

Verkeersbesluit

Per aangevraagde laadpaal doorloopt de gemeente een procedure voor een verkeersbesluit. Tegen dit verkeersbesluit kunnen inwoners eventueel officieel bezwaar maken.

Uitbreiding

Uitbreiding voor laadpalen is nodig omdat er steeds meer elektrische auto's bijkomen. Het plaatsen van de palen gebeurt in 2017 en 2018. Een belangrijk deel van deze investering wordt door het Rijk vergoed. Op www.oplaadpalen.nl kunt u de locaties van de bestaande laadpalen vinden. Dit zijn er nu ongeveer 50. Binnenkort komen er nog 17 laadpalen bij (mogelijk gemaakt door een subsidie uit 2016). Dat brengt het totaal op 67 laadpalen.

Duurzaam Zoetermeer

Zoetermeer wil een van de voorbeeldsteden in Nederland zijn als het gaat om een duurzame stad met een realistische aanpak. Onder meer door het toevoegen van duurzame kwaliteit aan onze eigen gemeente. Centraal staan onder andere het terugdringen van en besparen op energieverbruik, CO2-neutrale bouw stimuleren, het bevorderen van een gezond leefmilieu (geluid- en luchtkwaliteit), het verbeteren van de biodiversiteit (flora en fauna) en het stimuleren van alternatieve energiebronnen. Meer informatie hierover vindt u op www.zoetermeer.nl/duurzaamzoetermeer.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws