Aangepast zoeken

dinsdag 21 maart 2017

Plannen provincie Zuid-Holland over windenergie ter inzage

Op 16 maart heeft de provincie Zuid-Holland de ter-inzage-legging bekendgemaakt van documenten met betrekking tot nieuwe locaties voor windenergie in de regio Rotterdam.

Vanaf 17 maart 2017 liggen de Ontwerp-VRM (Visie ruimte en mobiliteit) windenergie Zuid-Holland en bijbehorende milieueffectonderzoek (planMER) voor 6 weken ter inzage. In deze periode kan iedereen met een zienswijze hierop reageren. De Ontwerp-VRM gaat over het aanwijzen van nieuwe locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. In de nota van toelichting wordt de keuze uitgelegd.

Bekendmaking

Publicatie Ontwerp Partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit Windenergie en PlanMER Partiële herziening VRM Windenergie Zuid-Holland
Hoe u een zienswijze moet indienen, leest u bij de bekendmaking.
Uiteindelijk maken Provinciale Staten mede op basis van de ingediende zienswijzen een keuze voor de definitieve locaties voor windenergie.

Locaties A12 Balij en Technopolis

In de Ontwerp-VRM hebben Gedeputeerde Staten een keuze gemaakt voor het opnemen van locaties. Op 14 februari 2017 hebben zij besloten om deze Ontwerp-VRM aan te passen en de locaties A12 Balij en Technopolis niet op te nemen. Beide locaties zijn niet opgenomen in het Voorkeursalternatief (VKA) van het planMER en de Ontwerp-VRM. Deze twee onderzoekslocaties worden in het planMER nog wel genoemd, aangezien zij onderdeel zijn geweest van het milieueffectonderzoek. Lees meer hierover in de brief aan Provinciale Staten van 10 maart 2017.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws