Aangepast zoeken

vrijdag 3 maart 2017

KNMI informeert sinds jaren tachtig over klimaatverandering

Voor de klimaattop in Parijs in 2015 gaf het KNMI eenmalig een code oranje af voor het klimaat in Nederland. Het KNMI liet hierbij weten dat als er geen maatregelen worden genomen tegen de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, het klimaat sneller zal veranderen. Afgelopen najaar riep premier Rutte het bedrijfsleven op de klimaatverandering te helpen beperken.

Vijftig jaar waarschuwingen
Waarschuwingen voor klimaatverandering door het KNMI en anderen zijn allesbehalve nieuw.  Al  in 1965, precies vijftig jaar voor ‘Parijs’,  waarschuwde de Amerikaanse president Johnson het Congres voor opwarming van de aarde door het verbranden van fossiele brandstoffen en de daarbij vrijkomende CO2.  Ook daarna hebben klimaatonderzoekers en anderen voortdurend voor deze opwarming gewaarschuwd.  Zelfs in de jaren zeventig, toen een mogelijk naderende ijstijd in met name de media veel aandacht kreeg,  waarschuwden klimaatonderzoekers vooral voor een opwarming.

KNMI Klimaatonderzoek
Het KNMI deed voor het eerst (literatuur)onderzoek op dit gebied in 1979,  en concludeerde dat er zeer sterke aanwijzingen waren dat de voortdurend toenemende hoeveelheid CO2 in de atmosfeer het klimaat zou gaan beïnvloeden.  Sinds halverwege de jaren tachtig doet het KNMI ook zelf klimaatonderzoek.  Het KNMI draagt zo bij aan de wereldwijde kennis over klimaatverandering en maakt deze bovendien beschikbaar voor Nederland.  Sinds de jaren negentig worden de resultaten van het wereldwijde klimaatonderzoek samengevat door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties.  In 2001 concludeerde het IPCC voor het eerst dat het grootste deel van de wereldwijde opwarming van de afgelopen decennia waarschijnlijk door de mens wordt veroorzaakt.Klimaatscenario’s voor Nederland
Sinds eind jaren negentig maakt het KNMI klimaatscenario’s voor Nederland.   Deze vormen de basis voor maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals zeespiegelstijging en verhoogde kans op hoog water in de rivieren.  De klimaatscenario’s  worden regelmatig vernieuwd, voor het laatst in 2014.  Zo blijft actuele klimaatkennis voortdurend voor Nederland beschikbaar.  


In 1965 waarschuwden adviseurs van VS-president Johnson voor het eerst voor klimaatverandering door broeikasgassen en waarschuwde hij het Congres. 
(knmi.nl)


NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws