Aangepast zoeken

maandag 20 maart 2017

Klijnsma: 40 miljoen voor samenwerkende organisaties bij aanpak armoede kinderen

Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job krijgen de komende vier jaar 10 miljoen per jaar voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt.

Deze vijf organisaties hebben de handen ineen geslagen en een gezamenlijk plan gepresenteerd over hoe zij deze kinderen willen bereiken en helpen. Alle kinderen in Nederland moeten kunnen meedoen, ook kinderen in een gezin met weinig geld. Naast gemeenten spelen ook deze maatschappelijke organisaties een belangrijke rol in het helpen van deze kinderen.
Deze vijf organisaties helpen samen nu al zo’n 200.000 kinderen.

Klijnsma: “Het is belangrijk dat een kind niet alleen kan sporten, maar ook bijvoorbeeld een fiets krijgen om naar de sportclub te fietsen. Je verjaardag vieren is belangrijk, maar als je nooit mee kan op schoolreisje om vriendjes te maken heb je niemand om uit te nodigen”.

Er komt één digitaal aanvraagsysteem met daarachter één gezamenlijk registratiesysteem, waarmee met één druk op de knop te zien is welk aanbod voor kinderen in welke gemeente beschikbaar is om zo de drempels voor de aanvraag drastisch te verlagen. De organisaties gaan gezamenlijk een online platform oprichten, nieuwe aanpakken bedenken en bestaande aanpakken versterken om nog meer kinderen te bereiken.

Met de subsidie die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar stelt, kunnen ruim 300.000 extra voorzieningen verstrekt worden aan kinderen.

Het kabinet stelt vanaf 2017 structureel 100 miljoen extra beschikbaar – bedoeld voor voorzieningen in natura - zoals een abonnement voor een sportclub, een fiets, schoolbenodigdheden of een verjaardagsfeestje zodat het geld direct ten goede komt aan kinderen. Gemeenten ontvangen daarvan jaarlijks 85 miljoen euro, verdeeld naar rato van het aantal kinderen dat in die gemeenten in een gezin met een laag inkomen opgroeit. Alle gemeenten ontvangen een deel. 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws