Aangepast zoeken

vrijdag 3 maart 2017

Klachtenregelingen gemeente onduidelijk voor burgers

Veel gemeenten hebben het herkennen, oplossen of voorkomen van problemen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk niet op orde. Burgers worden van het kastje naar de muur gestuurd. Dat schrijft de Nationale ombudsman in zijn onderzoeksrapport 'Terug aan tafel, samen de klacht oplossen'. Gemeenten moeten problemen actief opsporen en oplossen, zo zegt hij. ANBO herkent het beeld dat de Nationale Ombudsman schetst. "Het is de burger veel te vaak niet duidelijk op welke rechten hij zich kan beroepen in het contact met de gemeente. Neem het voorbeeld van het keukentafelgesprek, waarin gemeente en burger samen vaststellen welke hulp nodig is. Daar hoort een verslag van de komen en de gemeente is daar verantwoordelijk voor. Dat verslag komt er heel vaak niet, en de burger in kwestie is zich daar niet eens van bewust. Gemeenten lijken soms laconiek om te gaan met hun plichten", zo reageert ANBO-bestuurder Liane den Haan.

De ombudsman denkt bovendien dat lang niet iedereen die de verkeerde zorg krijgt een klacht indient, zo schrijft de NOS. "De drempels zijn daarvoor te hoog, mensen zijn bang dat het indienen van een klacht ertoe kan leiden dat ze helemaal niets meer krijgen, of ze weten niet waar ze moeten zijn."

Kastje naar muur

Omdat gemeenten uitvoerders inhuren, zoals zorgaanbieders of cliëntbegeleiders, wordt het nog onduidelijker welke verantwoordelijkheden bij welke partij liggen. ANBO wijst leden er altijd op dat de gemeente in de meeste gevallen verantwoordelijk is, ook als de uitvoering is uitbesteed. Ook niet altijd duidelijk wanneer je in bezwaar kan gaan naar de gemeente en wanneer je bij ene lokale of de Nationale Ombudsman terecht kunt. Ook deze instanties verwijzen de burger vaak van het kastje naar de muur.

Wanneer kunt u waar terecht?

Bent u het niet eens met het verslag, het ontbreken daarvan of het afwijzen van een aanvraag voor een maatwerkvoorziening? Dien dan een bezwaarschrift in bij het college van B&W. Een voorbeeld daarvoor vindt u op MijnANBO.

Bent u het niet eens met hoe de gemeente u heeft behandeld of benaderd? Het gaat dan om bejegening. Dien een klacht in bij de gemeente. Als de gemeente hier niet goed op reageer,t dien dan een klacht in bij de ombudsman. Kijk op de website van uw gemeente of de gemeente een lokale ombudsman heeft of de ombudsfunctie heeft uitbesteed.


Is er iets onduidelijk of heeft u behoefte aan nadere informatie? Bel de ANBO Raad & Daad Advieslijn (op werkdagen tussen 10:00 en 15:00): 0348 466688

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws