Aangepast zoeken

vrijdag 31 maart 2017

College akkoord met bestemmingsplan Noordelijk Plassengebied

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het bestemmingsplan Noordelijk Plassengebied 2015, beter bekend als het Noord Aa gebied. Het bestemmingsplan gaat nu naar de raad om te worden vastgesteld. Daarna wordt het bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd.

In mei 2016 is het ontwerpbestemmingsplan Noordelijk Plassengebied 2015 vastgesteld. Hierop kwamen 30 reacties bij de gemeente binnen. De reacties gingen over de parkeerplaatsen, een agrarisch bedrijf, een evenemententerrein, een brugverbinding, het gebouw voor een surfschool/watersportvereniging/horeca en de dakopbouw met berging/trapopgang en hekwerk op een bestaand gebouw. De antwoorden staan in de 'Nota zienswijzen bestemmingsplan Noordelijk Plassengebied 2015'.

De belangrijkste wijziging in het bestemmingsplan is de gemengde bestemming van de watersportvereniging/surfschool/horeca. In het Landschapsplan Noord Aa werd uitgegaan van een betere inrichting van de parkeerplaatsen en een nieuw gebouw voor de watersportvereniging/surfschool/horeca. Dit gebouw zou beter in de omgeving worden ingepast. In het ontwerpbestemmingsplan was daar nog geen rekening mee gehouden, alleen met het verplaatsen van de horeca. Nu er meer duidelijk is over de gewenste ontwikkeling, krijgt deze plek een gemengde bestemming. Zo wordt de bouw van de watersportvereniging/surfschool/horeca beter mogelijk.
Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan Noordelijk Plassengebied 2015 heeft vastgesteld, kunt u het plan zes weken lang bekijken. Dit wordt aangekondigd in de huis-aan-huiskranten, via deze website en de media.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws