Aangepast zoeken

woensdag 29 maart 2017

CDA Zoetermeer op de bres voor bewonersinbreng bij woningbouw Voorweg Noord

Op 12 maart besloot de gemeenteraad over de nieuwbouwplannen voor woningen aan de Voorweg Noord. Er kon worden gekozen uit drie inrichtingsvarianten. Eén daarvan was tot stand gekomen met inbreng van buurtbewoners. Maar in het zicht van de haven lijkt de gemeente alle touwtjes naar zich toe te trekken, en het van de bewoners over te nemen. Hiertegen verzet het CDA zich.

Het CDA is enthousiast over de betrokkenheid van de buurtbewoners, maar mist in de uiteindelijke voorstellen een goede balans tussen ruimtelijke kwaliteit, draagvlak in de omgeving en betaalbaarheid. Woordvoerder Klaasjan de Jong pleitte er daarom voor om nog eens goed naar de varianten te kijken. ‘Als samenspraak echt om draagvlak gaat, dan zou de gemeenteraad nu geen keuze moeten maken,’ zo hield de Jong zijn collega raadsleden voor.

‘Juist nu moeten wij het als raad niet van de omwonenden overnemen en voor hen invullen welke elementen uit hun plan in ons amendement passen. Nu het nog kan, stellen wij voor dat college en omwonenden met elkaar het gesprek aangaan, met de opdracht om samen een combi van de varianten A en B te kiezen die minder duur uitpakt dan bewonersvariant B (financieel optimaliseren), en op meer draagvlak kan rekenen (meer steun uit omgeving  mogelijk maken voor variant A).’

De meeste fracties hadden geen zin in vertraging, zoals door het College als argument ingebracht om het amendement van het CDA niet te steunen. Toen duidelijk werd dat het CDA-voorstel het niet haalde, koos het CDA ervoor om voorstellen die de inbreng van bewoners steviger verbonden aan het collegevoorstel te steunen. Klaasjan de Jong: ‘Op deze wijze wil het CDA bereiken dat er van de inbreng van bewoners zo veel mogelijk overblijft.’ 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws