Aangepast zoeken

zondag 12 maart 2017

Buytenpark Zoetermeer heeft Gruttolandje

Het nieuw aangelegde Gruttolandje in Buytenpark wordt vrijdagochtend 10 maart om 11.00 uur officieel geopend door wethouder Robin Paalvast (Duurzaam en Groen). De openingshandeling vindt plaats aan het Stompwijksepad ter hoogte van de 'padendriehoek'.

Grutto's uit Afrika

Het Gruttolandje in het westelijk weidegebied van het Buytenpark is vooral aantrekkelijk voor weidevogels en (waterspits)muizen. Door actieve ingrepen in de waterstand is een plas-dras gebied ontstaan, dat vooral in het najaar en vroege voorjaar veel weidevogels, zoals grutto's, zal aantrekken. De waterstand is verhoogd en water wordt vastgehouden door de aanleg van lage kades. Ook zijn de oevers van de sloten flauwer gemaakt. De begrazing van de percelen is aangepast. Zo ontstaat er een variatie aan natte, droge en drassige delen die aantrekkelijk zijn voor (onder andere) grutto's die terugkomen uit Afrika in het vroege voorjaar. Door het sluiten van het ruiterpad is de verstoring van de weidevogels teruggedrongen.

Waterpomp

De werkzaamheden zijn in 2016 voor het grootste deel uitgevoerd. Er is een elektrische pomp geplaatst om de waterniveau(s) op de juiste stand(en) te brengen. Met de opening van het gruttolandje is uitvoering gegeven aan een deel van het natuurcompensatieplan derde baan SnowWorld uit 2014.

Biodiversiteit

Wethouder Paalvast legt uit: 'Klimaatverandering en verhogen van de biodiversiteit zijn dé uitdagingen binnen het programma Duurzaam en Groen Zoetermeer. Zoetermeer wil ook in de toekomst een prettige en gezonde stad blijven. Ook dit Gruttolandje is weer een verrijking van een Groen en Duurzaam Zoetermeer'. De gemeente wil in de stad en in de regio actief groene en duurzame afspraken maken via Green Deals. Zo werkt de gemeente aan optimale condities voor lokale en regionale initiatieven van marktpartijen, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en inwoners.

Weidevogelstand stimuleren

Het Gruttolandje is hier een mooi voorbeeld van. Natuurorganisaties zagen de potentie van deze plek en samen zijn we tot het ontwerp en de inrichting gekomen. De aanleg van het Gruttolandje is een activiteit van de gemeente Zoetermeer en is een steun voor het stimuleren van de weidevogels in de polders. De gemeente, milieu federatie Zuid-Holland en diverse vogelwerkgroepen werken in diverse regionale platforms samen met overheden, organisaties en bedrijven om de stand van de weidevogels in de regio extra te stimuleren. Met de weideoptie en het bijenlandschap stimuleren ze de biodiversiteit van insecten in het polderlandschap, zodat de kuikens van weidevogels succesvol kunnen opgroeien.

Vogelwerkgroep Zoetermeer

Dat de grutto in de belangstelling staat, blijkt ook uit de activiteiten van de Vogelwerkgroep Zoetermeer. Zij hebben Albert Beintema, winnaar van de Jan Wolkersprijs voor het beste natuurboek van 2016, bereid gevonden op 29 maart om 19.30 uur in Het Buitenbeest de jaarlijkse Annet de Jong-lezing te verzorgen. Beintema is bioloog en expert op het gebied van weidevogels. Ook heeft hij een boek geschreven over onze nationale vogel: 'De Grutto'.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws