Aangepast zoeken

woensdag 22 maart 2017

Brede samenwerking voor veiligheid en zorg

Gemeente Zoetermeer start samen met 31 partners in de stad de samenwerking op het gebied van veiligheid en zorg. Maandag 20 maart ondertekenden burgemeester Aptroot en 31 deelnemende partijen vanuit politie, justitie, scholen, huisvesting en zorgpartners het convenant van het uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg in het Stedelijk College in Zoetermeer. Hierdoor is het mogelijk om informatie over veiligheid met elkaar te delen en op een veilige en juridisch sluitende manier persoonsgegevens te verwerken.

In de praktijk komt het er erop neer dat als iemand een strafbaar feit heeft gepleegd of als er (jongeren)overlast is of een verontrustende situatie, dat de achterliggende problematiek gemakkelijker in beeld komt en aangepakt kan worden met inbreng van gemeente en zorgpartijen. Het doel is om herhaling of verergering van de problematiek voor te zijn en te voorkomen.

Samenwerking

Burgemeester Aptroot: 'In Zoetermeer lopen we voorop met de samenwerking tussen veiligheid en zorg. Alleen door doelgerichte samenwerking kunnen we een veilige stad krijgen. We willen minder strafbare feiten in de stad, de overlast voorkomen en verminderen en passende zorg verlenen.' Het samenwerkingsverband kan niet functioneren zonder een goede aansluiting met de wijken van Zoetermeer. Ook de wijkregisseurs en de stadsmarshall worden hierbij ingeschakeld.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws