Aangepast zoeken

zondag 5 februari 2017

Zorg en ondersteuning lokaal niet op orde

In maart wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de kostprijsberekening voor de wijkverpleging. Ook heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS toegezegd dat hij diezelfde maand met een brief komt over onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat waren de belangrijkste conclusies na afloop van het algemeen overleg gisteren over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hulp bij huishouden

Voor dit overleg heeft ANBO haar zorgen geuit over de toepassing van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in hun beleid voor huishoudelijke hulp. De hoogste bestuursrechter oordeelde op 18 mei 2016 dat huishoudelijke hulp wél degelijk onderdeel uitmaakt van de nieuwe Wmo2015. Directeur-bestuurder Liane den Haan: "Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor gemeenten. Zo moeten veel gemeenten hun Wmo-beleid opnieuw tegen het licht houden en soms zelfs moeten concluderen dat het afbouwen of stopzetten van uren huishoudelijke hulp aan burgers onrechtmatig was."

ANBO krijgt signalen

Helaas bereiken ANBO nog steeds signalen dat gemeenten niet voldoende naar hun burgers luisteren en een Wmo-beleid voeren dat niet in lijn is met de huidige normen. Ook heeft de belangenbehartiger voor senioren haar zorgen geuit dat er regelmatig eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen in natura in rekening worden gebracht als de zorg/ondersteuning niet geleverd is buiten de schuld van de cliënt. "Wij vinden dit onaanvaardbaar", zegt Den Haan hierover. "Nergens in deze samenleving betaal je voor een dienst die niet geleverd is, dus dat mag hier ook niet!"

Mantelzorgers niet serieus genomen

Den Haan kijkt uit naar de brief over de onafhankelijke cliëntondersteuning: "Uit ANBO-onderzoek blijkt dat maar liefst 25 procent van de respondenten van boven de 80 jaar meer dan 40 uur per week mantelzorg verleent. Niet alle gemeenten betrekken de oudere mantelzorger op de juiste manier waardoor zij niet gehoord worden in een keukentafelgesprek. Het feit dat mantelzorgers zelf onafhankelijke cliëntondersteuning mogen hebben tijdens dit gesprek is bij gemeenten, laat staan mantelzorgers zelf, nog nauwelijks bekend. Wij pleiten dan ook voor duidelijk signaal richting deze gemeenten om meer rekening te houden met de wensen en behoeften van mantelzorgers."

Lees hier de hele brief.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws