Aangepast zoeken

zondag 19 februari 2017

Verkiezingskoorts in Zoetermeer

Vier plaatselijke partijen (CDA, D66, PvdA en VVD organiseerden woensdagavond een verkiezingsdebat in 2B-Home te Zoetermeer. Kandidaat kamerleden  Harm Brouwer (PvdA), Chris van  Dam  (CDA), Matthijs Sienot (D66) en Jeroen de Veth (VVD) debatteerden met elkaar over integratie, radicalisering, zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid.

De aanwezigen konden ook kennis maken met de Zoetermeerse kandidaten Rob Wessels (CDA) en Anja van Zantvoort (PvdA). Het debat werd voorgezeten door Lennie Huizer, voorzitter van de stichting Floravontuur. Bij alle onderwerpen kwam duidelijk naar voren dat de aanwezige partijen zich goed realiseerden dat de kiezer anno 2017 zekerheden zoekt.

Bij het eerste onderwerp is het de zekerheid op tijdige inburgering en kansen op werk. Er bleek bij allen een positieve grondhouding ten opzichte van integratie zolang de Nederlandse normen en waarden zeker gesteld zijn. Maar accepteer wel dat er verschillen zijn, aldus D66.  Bij het thema onderwijs en arbeidsmarkt speelde zekerheid op werk en dus op inkomen een rol. Minder flex- en meer vast werk, aldus het CDA dat terloops meldde het leenstelsel voor de bachelor opleidingen af te willen schaffen.

De zorg is een belangrijk item in deze verkiezingen. Allen waren het er over eens dat we in Nederland een prima zorgstelsel hebben. Er moeten echter noodzakelijke herstelreparaties plaatsvinden. Kritische kanttekeningen werden geplaatst bij het eigen risico. De PvdA wil bovendien de administratieve rompslomp verminderen. En dat allemaal om alle patiënten de zekerheid te geven dat ze de behandeling  krijgen die ze uit medisch oogpunt nodig hebben.

Tot slot kwam het onderwerp duurzaamheid aan de orde. Dat er maatregelen genomen moeten worden, daarover waren alle partijen het eens. Echter over het tempo waarin dat gerealiseerd moet worden bleek men het niet eens te zijn. De VVD kiest voor een wat lager tempo om daarmee de zekerheid van energielevering, ook in de transitieperiode, te kunnen garanderen.

Van de ongeveer 90 aanwezigen in de zaal bleken bij een peiling aan het begin van de avond slechts enkele personen hun keuze voor 15 maart nog niet gemaakt te hebben. De vraag is of zij aan het einde van de avond wel wisten welk hokje zij op 15 maart gaan rood kleuren.

En misschien zijn er anderen die hun keuze na deze avond veranderd hebben. We zullen het nooit weten...

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws