Aangepast zoeken

dinsdag 14 februari 2017

SP Zoetermeer dient motie van treurnis in

Afgelopen maandag sprak de gemeenteraad over het voorstel van het college om 29 luxe koopappartementen te realiseren in de stadhuistoren. De stadhuistoren zal na de renovatie van het stadhuis niet meer door de gemeente in gebruik worden genomen. Tijdens het besluit om over te gaan tot renovatie van het stadhuis is door de raad als randvoorwaarde meegegeven dat er in de stadhuistoren 90 jongerenwoningen gerealiseerd zouden gaan worden. Volgens het college zou er echter geen enkele partij interesse hebben getoond in de realisatie van 90 jongerenwoningen, maar wel een partij die luxe appartementen wil realiseren. Echter is gebleken dat het college helemaal niet actief op zoek is geweest naar een partij die de jongerenwoning zou kunnen realiseren. Voor de SP uiteindelijk reden om een motie van treurnis in te dienen tegen het college.

Zowel het college als de raad hebben een hoge ambitie waar het gaat om de realisatie van meer betaalbare jongerenwoningen. De wachtlijst voor een jongerenwoning is enorm. Dat bleek wel uit het feit dat bij het laatst opgeleverde project er meer dan 1000 jongeren zich hadden gemeld als geïnteresseerde. Een voorstel om af te zien van de realisatie van 90 jongerenwoningen komt dan ook geheel als een verrassing en is zeker niet wenselijk! 

De SP heeft de wethouder van wonen, Taco Kuiper (PvdA), al diverse malen aangespoord om werk te maken van de realisatie van meer jongerenwoningen in Zoetermeer. En zelfs de raad heeft deze ambitie uitgesproken. Het blijft echter voornamelijk bij woorden. Als achteraf dan nog eens blijkt dat een wethouder niet actief op zoek gaat naar partijen die eventueel jongerenwoningen kunnen gaan realiseren dan is dat zuur en doet dat geen recht aan de ambitie die eerder is uitgesproken.


SP Fractievoorzitter Daniël Westhoek: “De wethouder bleef maar om mijn vragen heen draaien. Ik heb geen antwoord gekregen op de vraag waarom de wethouder niet actief op zoek is gegaan naar een partij die de jongerenwoningen kan gaan realiseren in de stadhuistoren. De wethouder bleef alleen maar aangegeven dat de woningmarkt enorm aan het veranderen is en dat de stadhuistoren een A locatie is en juist goed is voor wat luxere woningen. Het was nota bene deze wethouder die de SP had willen overtuigen voor de renovatie van het stadhuis te stemmen omdat er jongerenwoningen in de stadhuistoren gerealiseerd zouden gaan worden. Met de wetenschap van nu is het alleen maar goed dat de SP toen tegen de renovatie van het stadhuis heeft gestemd. Het blijkt maar eens te meer dat besluiten zo weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Deze opeenstapeling was voor de SP uiteindelijk reden om een motie van treurnis in te dienen tegen het college. Met alleen maar ambitie in woorden wordt het tekort aan betaalbare jongerenwoningen niet opgelost. De motie van treurnis kreeg steun van de fracties van GroenLinks, het CDA, ZÓ Zoetermeer en Zoetermeer Vooruit. Voor de SP is het duidelijk, met dit college komen er deze periode geen jongerenwoningen meer bij.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws