Aangepast zoeken

maandag 13 februari 2017

Provincie eens met Partij voor de Dieren: geen strandhuizen bij Kijkduin

Den Haag, 13 februari 2017 - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn het eens met de Partij voor de Dieren dat er geen strandhuizen mogen komen in de duinen bij Kijkduin. De gemeente Den Haag had daarvoor een bouwvergunning afgegeven. Maar als het aan de provincie ligt gaat daar een streep door, omdat de huizen in een natuurgebied zouden komen.

De gemeente Den Haag gaf in december een vergunning af voor de bouw van 35 strandhuizen bij Kijkduin. Deze huizen zouden komen te staan op het strand achter een duingebied nabij de zogeheten Zandmotor. De duinen daar zijn echter aangewezen als natuurgebied, als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Het besluit van de gemeente gaat volledig voorbij aan de maatschappelijke discussie over kustbebouwing en de bescherming van de kust. Bovendien lijkt het in strijd met het Nationaal Kustpact, waarin onder andere afspraken worden gemaakt over het niet verder bebouwen van de Nederlandse kust. Ook Den Haag is van plan het kustpact te ondertekenen.

De bouwplannen riepen direct veel verzet op van organisaties als 'Bescherm de kust'. Ook voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland was de kwestie aanleiding om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. Volgens de partij is de afgegeven bouwvergunning in strijd met provinciale regels en met het Nationaal Kustpact. De provincie zou daarom de gemeente Den Haag moeten terugfluiten.

Uit de antwoorden van Gedeputeerde Staten blijkt dat de provincie het eens is met de Partij voor de Dieren. De gemeente Den Haag heeft inmiddels een brief gekregen, waarin de provincie aangeeft bezwaar te maken tegen het afgeven van de vergunning voor het bouwen van de strandhuizen in Kijkduin.

De provincie stelt onder meer dat bebouwing op die plek niet mag, omdat het gebied onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland. Ook zou de kustveiligheid in gevaar kunnen komen als er wordt gebouwd in de buurt van de Zandmotor. Die is juist bedoeld om de kust te voorzien van voldoende zand om zo de aangroei van de duinen te bevorderen.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: 'Bouwen in een natuurgebied: dat kan natuurlijk niet, ook geen strandhuizen. Het is ook volledig in tegenspraak met de wens van veel mensen om de kust niet verder vol te bouwen. Uitstekend dat de provincie naar aanleiding van onze vragen direct optreedt tegen de gemeente Den Haag'.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws