Aangepast zoeken

woensdag 22 februari 2017

Laagste groei waterschapheffingen sinds 2009

De waterschappen verwachten in 2017 ruim 2,7 miljard euro te innen aan heffingen, 1,8 procent meer dan in 2016. Dit is de laagste groei sinds de invoering van het huidige belastingstelsel van de waterschappen op basis van de Waterschapswet in 2009. Dit meldt het CBS op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.

 Waterschappen hebben twee hoofdtaken: de watersysteemtaak en afvalwaterzuivering. De uitgaven die waterschappen hiervoor hebben, dekken zij grotendeels uit twee specifieke waterschapheffingen. De opbrengst van de watersysteemheffing is bestemd voor de bescherming tegen hoogwater en wateroverlast en voor het voorzien in voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit. Deze opbrengst stijgt in 2017 met 3,2 procent naar ruim 1,4 miljard euro. De opbrengst van de zuiveringsheffing, voor de zuivering van afvalwater, stijgt in 2017 met 0,4 procent naar 1,3 miljard euro. Dit is de laagste stijging sinds 2009.

Watersysteemheffing stijgt structureel harder dan zuiveringsheffing

Het aandeel van de watersysteemheffing is sinds 2009 gestaag gestegen. Vanaf 2013 is dit de grootste inkomstenbron voor de waterschappen. De opbrengst van de watersysteemheffing is de afgelopen acht jaar gemiddeld met 4,5 procent per jaar gestegen. De stijging hangt vooral samen met dekking van de kosten voor grote investeringsprogramma’s voor waterveiligheid, zoals het Hoogwaterbeschermingsplan en de versterking van regionale waterkeringen en andere waterwerken, zoals gemalen, sluizen en stuwen.
In de jaren vóór 2013 was de zuiveringsheffing de grootste inkomstenbron voor de waterschappen. In de periode 2009–2017 is de opbrengst van de zuiveringsheffing gemiddeld met ongeveer 2 procent per jaar toegenomen. Door intensieve samenwerking tussen waterbeheerders en innovatie in de waterketen kunnen de waterschappen de zuiveringstaak efficiënter en duurzamer uitvoeren en is de groei van deze heffing steeds kleiner geworden.
(cbs.nl)


0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads