Aangepast zoeken

donderdag 9 februari 2017

Inkomensval 50-plus werkzoekenden verontrustend

Met name vijftigplussers die hun baan kwijt zijn geraakt hebben moeite om uit de armoede te komen. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren bekend. In 2015 is het aantal mensen dat minimaal vier jaar onder de armoedegrens leeft met 14 procent toegenomen. Een groot gedeelte van die groep is ouder dan vijftig jaar. Volgens het CBS is hiermee de groep niet alleen groter geworden, maar is armoede ook hardnekkiger.

Inkomensval leidt tot grote problemen

Volgens directeur-bestuurder Liane den Haan bevestigen deze cijfers wat wij al langer aangeven: "De inkomensval die vijftigers maken wanneer zij werkloos raken leidt tot grote problemen. Mensen raken van de regen in de drup. Daar waarschuwen wij de politiek al heel lang voor. De arbeidsmarkt trekt aan, maar mensen jonger dan 50 jaar profiteren daar niet van. Niet de vijftigers. Werkgevers blijven huiverig om oudere werknemers in dienst te nemen. Een gemiste kans", vindt ANBO-directeur Liane den Haan.

Werkgevers gaan af op vooroordelen

"Een oudere werknemer heeft een werkgever veel te bieden: hij is loyaal, heeft kennis en kan jongeren begeleiden. Daarnaast is deze groep werkzoekenden ontzettend gemotiveerd om aan de slag te gaan. Werkgevers gebruiken vaak het excuus dat oudere werknemers te duur zijn, maar ze vragen niet wat iemand wil verdienen. Ze gaan er klakkeloos vanuit dat iemand een hoge looneis heeft. Wat werkgevers vergeten is dat langdurig werkzoekenden die slechts van een WW- of bijstandsuitkering moeten rondkomen, hun looneisen écht wel hebben bijgesteld. Ze willen gewoon aan het werk! Werkgevers moeten niet afgaan op hun vooroordelen, maar het gesprek aangaan met oudere werkzoekenden."

Inkomensval 50-plus werkzoekenden verontrustend


Den Haan zegt aandacht te blijven vragen voor deze groep bij de politiek: "Het allerergste voor deze mensen is de uitzichtloosheid. Er wordt mensen ook geen perspectief geboden. Deze groep zit klem, want enerzijds is de WW-duur verkort van 38 naar 24 maanden en anderzijds is de AOW-leeftijd verhoogd. Bovendien bouw je tijdens de WW- en bijstandsperiode geen aanvullend pensioen op. De financiële toekomst voor deze groep is verre van rooskleurig. De politiek en werkgevers moeten echt in actie komen en ervoor zorgen dat ook deze groep aan het werk kan, mee kan doen met de maatschappij en een toekomst kan opbouwen."

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws