Aangepast zoeken

dinsdag 14 februari 2017

Groot tekort aan verpleegkundigen

Er is een groot tekort aan verpleegkundigen in de wijkverpleging en in verpleeghuizen. Afgestudeerde verpleegkundigen kiezen vaker voor een baan in het ziekenhuis dan in de ouderenzorg. Ongeveer 420 duizend personen krijgen wijkverpleging. Vooral hbo-wijkverpleegkundigen zijn schaars: 8.800 zijn er nu, de meesten werken in deeltijd. Door de verwachte verdubbeling van het aantal 80-plussers zijn er in 2019 ruim 12 duizend nodig, zo schrijft De Volkskrant vandaag. Het Centraal Planbureau (CPB) en brancheorganisatie Actiz becijferden dat er de komende jaren 70.000 nieuwe werknemers in de zorg nodig zijn om te voldoen aan de ideeën van zowel Hugo Borst als het Zorginstituut.

Imago en heftige kennismaking ouderenzorg

V&VN, vereniging voor verpleegkundigen, denkt dat het imago van de langdurige zorg het grootste probleem is, en ANBO onderschrijft dat, hoewel de zwaarte van het werk ook niet onderschat mag worden. “We zien veel geroeptoeter over incidenten in de zorg, thuis of in een instelling. Zo lijkt het alsof de langdurige zorg slecht geregeld is. Daarnaast zien we nog iets, en dat is dat onervaren eerstejaars hun eerste stage in de ouderenzorg lopen. De langdurige zorg is echt veranderd: mensen hebben veel zorg nodig wanneer ze in een verpleeginstelling wonen. Gedrag is vaak ingewikkeld en de werkdruk is hoog. Dat is zwaar, ook emotioneel. Ik vind dat eigenlijk geen goede kennismaking met de zorg, omdat je stevig in je schoenen moet staan voor deze werkplek. Uiteindelijk zou ik ervoor pleiten dat de eerstejaars starten op een andere plek, om beter toegerust in de ouderenzorg te rollen. Ik vermoed dat dat helpt om het beroep aantrekkelijker te maken”, zo zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO.

Klein begonnen met bijzondere stage


Hoewel er nadrukkelijk een grote impuls nodig is, heeft ANBO besloten om alvast klein te beginnen. Vijf eerstejaarsstudenten Verpleegkunde van het ROC Midden-Nederland beginnen komende donderdag aan een bijzondere stageperiode: met verdieping, meer context en zelfs gesprekken met Kamerleden en ambtenaren moeten zij een veel beter beeld krijgen van de ouderenzorg. Dat moet er vervolgens toe leiden dat ze beter toegerust zijn voor het vak en dus gemotiveerder en enthousiaster zijn aan het einde van hun stageperiode. De studenten worden intensief gevolgd en verbeterpunten kunnen direct in de opleiding verwerkt worden. De studenten lopen stage bij drie locaties van WelThuis.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws