Aangepast zoeken

vrijdag 10 februari 2017

Gezonde werknemers denken langer door te kunnen werken

Werknemers van 45 tot 65 jaar die aangeven geen goede gezondheid te hebben, denken in staat te zijn hun huidige werk te kunnen voortzetten tot een leeftijd van gemiddeld 62,5 jaar. Dat is ruim 2,5 jaar korter dan werknemers die een goede gezondheid ervaren. Van de werknemers van 45 tot 65 jaar gaf bijna een kwart (23 procent) in 2015 aan een minder goede gezondheid te hebben. Dit meldt CBS naar aanleiding van een publicatie over de rol van gezondheid bij langer doorwerken.

 Voor de leeftijd tot waarop 45- tot 65-jarige werknemers willen blijven werken, is het verschil kleiner: werknemers met een als minder goed ervaren gezondheid willen doorwerken tot 64 jaar, werknemers met een goede gezondheid een half jaar langer. De ervaren gezondheid is gebaseerd op de vraag ‘Hoe is over het algemeen uw gezondheid?’. Mensen die deze vraag beantwoorden met ‘goed’ of ‘zeer goed’ ervaren een goede gezondheid. Beantwoorden ze deze vraag met ‘gaat wel’, ‘slecht’ of ‘zeer slecht’, dan ervaren ze een minder (dan) goede gezondheid. 

De leeftijd waarop mensen daadwerkelijk met pensioen gaan, lag in 2015 gemiddeld op 64 jaar en vijf maanden. De AOW-gerechtigde leeftijd bedraagt momenteel 65 jaar en negen maanden. 


Kortere werkweek voorwaarde om langer te kunnen doorwerken


Werknemers geven ook aan onder welke voorwaarden ze tot een hogere leeftijd kunnen doorwerken. Werknemers van 45 tot 65 jaar noemen ‘minder uren of minder dagen per week werken’ het vaakst. Ruim de helft van de werknemers vindt dat een kortere werkweek ertoe bijdraagt om langer aan het werk te kunnen zijn. Hun gezondheid maakt hierbij weinig verschil. 

‘Lichter werk, lichamelijk en/of psychisch’ wordt als tweede belangrijke voorwaarde genoemd. Vier op de tien werknemers zonder een goede gezondheid en drie op de tien werknemers met een goede gezondheid noemen deze voorwaarde. Voor werknemers met een minder goede gezondheid is daarnaast ook een ’betere gezondheid’ belangrijk om langer aan de slag te kunnen blijven. 

Inzetbaarheid lager bij minder goede gezondheid

Werknemers van 45 tot 65 jaar zonder goede gezondheid voldoen minder vaak makkelijk aan de eisen die het werk aan ze stelt dan werknemers met een goede gezondheid. Zo vinden bijna zeven op de tien werknemers met een minder goede gezondheid het makkelijk om te voldoen aan de fysieke werkeisen. Van de werknemers met een goede gezondheid kunnen ruim negen op de tien dat. Ook schatten de minder gezonden hun kans om gemakkelijk een nieuwe functie bij hun eigen werkgever of een nieuwe baan bij een andere werkgever te krijgen veel lager in.
(cbs.nl)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws