Aangepast zoeken

donderdag 2 februari 2017

Geen windturbines in De Balij

De Balij is een belangrijk natuur-, rust- en recreatiegebied, dat ten zuiden van de A12 ligt. Het Westerpark ligt ten noorden van de A12. Deze gebieden maken onderdeel uit van de Groenblauwe Slinger, een S-vormige zone van zes natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland die een belangrijke rol spelen voor de aanwezige flora en fauna en recreatie- en natuurbeleving.

De Balij is in onderzoek als mogelijke locatie voor windturbines. Staatsbosbeheer heeft het gebied voordragen om daar 3-5 windmolens van 175 tot 200 meter hoog te plaatsen. De provincie Zuid-Holland laat een milieueffectonderzoek (planMER) uitvoeren.

Bij De Balij is de open ruimte door de bebouwing erg nauw geworden en is een flessenhals in de natuur- en recreatieverbindingen ontstaan. Deze vensters zouden zoveel mogelijk gevrijwaard moeten blijven van verstorende elementen als kassen en windturbines.

Naar aanleiding van afspraken in de Klimaattop van december 2015 dient de productie van energie in 2050 helemaal duurzaam te zijn. Windturbines worden momenteel door de Provincie (ondersteund door de Natuur- en Milieufederatie ZH en Staatsbosbeheer) als onmisbaar gezien in het realiseren van deze doelstellingen.

Omwonenden vinden dat de plannen een enorme impact hebben op het landschap, zowel in De Balij, als in het Westerpark, de Nieuwe Driemanspolder en het Buytenpark; gebieden die in het Groene Hart liggen. Zij hebben grote bezwaren tegen de plaatsing van windturbines.

Argumenten voor windenergie
  • Een windpark draagt bij aan het verduurzamen van de gemeente en lokale energieopwekking.
  • Windenergie draagt bij aan de beschikbaarheid van voldoende energie in de toekomst.
  • Door windmolens te plaatsen, worden wij minder afhankelijk van fossiele brandstof. 
  • Windenergie is voor het milieu ook veel minder belastend. Windenergie geeft op zichzelf minder vervuiling en CO2 uitstoot. Voor het produceren van de windmolens zijn wel grondstoffen nodig die belastend zijn voor het milieu.

Argumenten tegen windenergie
  • Visuele hinder, waarbij het gaat om landschapsvervuiling, vooral als het bestaande gebied gezien wordt als landschappelijk waardevol.
  • Geluidshinder. Hierbij gaat het om het zoevende geluid van windturbines en het geluid van de generator en tandwielkast.
  • Slagschaduw. Dit betekent dat de draaiende rotor bewegende schaduwen maakt als de zon schijnt.
  • Kosten. Op dit moment is windenergie één van de duurste manieren van energieopwekking. De kosten liggen nog boven de marktkosten. Subsidie is de enige methode om windenergie winstgevend te maken.

“Gezien de vele negatieve invloeden voor omwonenden, het aantasten van de fauna en de negatieve invloed op de natuurbeleving in dit mooie gebied, is Zoetermeer Vooruit zeker geen voorstander van windturbines in De Balij. Zoetermeer Vooruit is altijd voorstander van andere, creatievere oplossingen zoals bijvoorbeeld een geluidswal van zonnepanelen langs de A12”, aldus Juliette Meurs-Troch, fractievoorzitter van Zoetermeer Vooruit.

Een filmpje ter onderbouwing van de tegenargumenten is te vinden op: https://www.facebook.com/ZFMzoetermeer/videos/1620698454903436/

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws