Aangepast zoeken

vrijdag 10 februari 2017

Eerlijker systeem eigen bijdrage verpleegzorg nodig

ANBO kan zich vinden in een eerlijker eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg. Dat zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan in het AD. Nu is het zo dat zowel inkomen als vermogen - óók als dat vermogen nog in een (onverkocht) huis zit - door het CAK wordt meegeteld voor het berekenen van de eigen bijdrage. Die bijdrage kan oplopen tot 2300 euro in de maand. "ANBO is in principe niet tegen de bijtelling van vermogen, maar het systeem leidt tot rare afwegingen: voor mensen met een hoog vermogen is verpleeghuiszorg gewoon duur, wat ertoe kan leiden dat deze mensen hun eigen oplossingen verzinnen. Zo komt de solidariteit in het systeem onder druk te staan." 

Wel eigen bijdrage, eerlijker berekend


ANBO vindt dat er in ieder geval een eerlijk systeem moet komen. Wanneer de eigen bijdrage gehandhaafd blijft mag er bij de berekening daarvan geen onderscheid gemaakt worden tussen vermogen en inkomen. "Sterke schouders kunnen iets meer dragen, maar het kan beter georganiseerd worden. De verschillen zijn erg groot en bovendien wordt spaarzaamheid bestraft in plaats van gestimuleerd. Wij zien graag dat de verschillen minder groot worden tussen mensen mét en mensen zonder financiële ruimte."

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws