Aangepast zoeken

donderdag 2 februari 2017

Adviesraad sociaal domein geïnstalleerd

De wethouders Van Leeuwen, Vugs en Kuiper hebben op 25 januari zes nieuwe leden van de Adviesraad sociaal domein geïnstalleerd. De Adviesraad is nu compleet. Onder leiding van voorzitter Paula Schaling gaat de Adviesraad het college adviseren over het beleid van (jeugd)zorg, individuele zorg, maatschappelijke ondersteuning, dagbesteding, welzijn, participatie, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en thema's als wonen en veiligheid. De meerwaarde van de nieuwe Adviesraad is dat de leden integraal, dus over de domeinen heen, zullen adviseren.

De adviesraad was blij dat er veel vertegenwoordigers van cliëntenraden, patiëntenverenigingen, en andere organisaties aanwezig waren. Aan de aanwezigen is gevraagd om hun wensen voor hun cliënten door te geven aan de Adviesraad. Voorzitter Schaling: 'We zullen misschien niet alle wensen in vervulling kunnen laten gaan, maar we gaan er hard aan werken en iedereen krijgt een reactie van ons!'

U kunt de Adviesraad bereiken via de netwerkregisseur: adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl.
De vergaderingen worden gehouden op elke tweede dinsdag van de maand, 's avonds om 20.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in het Stadsnieuws. U bent van harte welkom om de vergaderingen te bezoeken. Hier kunt u ook de wensen die nog niet zijn ingediend aan ons doorgeven.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws