Aangepast zoeken

donderdag 2 februari 2017

Aantal ziekenhuisopnames door verkeerd medicijngebruik toegenomen

De afgelopen vijf jaar is het aantal patiënten dat door verkeerd medicijngebruik in het ziekenhuis is opgenomen, toegenomen. Dat blijkt uit een studie die minister Edith Schippers van VWS gisteravond aan de Kamer heeft gestuurd. De onderzoekers denken dat de vergrijzing de grootste oorzaak is van de stijging. Zo blijkt dat de groep 65-plussers en ouder die zijn opgenomen 3,5 keer zo groot is dan de groep jongere patiënten. Ook zou bijna de helft de van opnamen van 65-plussers te voorkomen zijn.

Maak werk van een periodieke medicatiebeoordeling

Directeur-bestuurder Liane den Haan is niet verrast door deze cijfers: "ANBO heeft al in eerder onderzoek dit probleem aangekaart. Wij zien dat mensen die vier of meerdere medicijnen gebruiken nog te weinig gecontroleerd worden hoe het met gebruik in de dagelijkse gang van zaken gaat. Het zou goed zijn als er jaarlijks een check gedaan wordt in de vorm van een uitgebreide medicatiebeoordeling. Oudere patiënten die vier of meer medicijnen hebben lopen het meeste risico op ongewenste effecten en dit is hiermee te verkleinen".

Apotheker en huisarts samen

ANBO pleit al jaren voor een medicatiebeoordeling, een periodieke evaluatie van het medicijngebruik door patiënt, apotheek en (huis)arts(en) "Omdat senioren vaak meerdere medicijnen van diverse artsen toegeschreven krijgen, loont het niet alleen om te kijken wat de wisselwerking is, maar ook of mensen begrijpen waarom ze bepaalde medicatie krijgen. Hier ligt een rol voor de apotheker in goede afstemming met de huisarts, zegt Den Haan.

Meer bekendheid


Mensen zijn helaas nog veel te weinig op de hoogte van de mogelijkheid om een medicatiebeoordeling aan te vragen. Herhaalrecepten worden afgegeven zonder tussentijdse controle en de weg naar de apotheker als zorgverlener wordt nog te weinig gevonden. Wat dat betreft is de zorgketen onvoldoende op orde, zegt Den Haan: "Medicatiebeoordeling bespaart niet alleen veel geld voor onnodig medicijngebruik, maar kan ook overbodige stapeling van bijwerkingen helpen voorkomen!"

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws