Aangepast zoeken

woensdag 8 februari 2017

100% voor productie van groene energie én behoud natuurgebied de Balij

De fractie van GroenLinks Zoetermeer heeft al in januari 2016 haar bezorgdheid uitgesproken over de komst van windturbines in het natuurgebied de Balij. Woensdag 8 februari wordt in de commissie Ruimte- en Leefomgeving van de Provinciale Staten over dit plan gesproken. De fractie is ervan overtuigd dat de komst van meer windturbines in Zuid-Holland urgent is, maar de fractie vindt ook dat de schaarse natuur in en rondom het sterk verstedelijkte Zoetermeer niet verder aangetast mag worden. Windturbines in een natuurgebied als de Balij zijn daarom een slecht idee. Zeker nu er aan de oostkant van Zoetermeer er al jaren windturbines staan en er daar nog voldoende mogelijkheden voor nieuwe turbines zijn.

De Balij is bedoeld en aangelegd als groene bufferzone tussen de oprukkende verstedelijking vanuit Den Haag richting Zoetermeer. Tegelijkertijd is de Balij de enige groene verbinding tussen het Land van Wijk en Wouden en het Delfland. Precies in deze smalle zone is veel activiteit van kwetsbare vogels en vleermuizen, waarvan bovendien bekend is dat zij zeer gevoelig zijn voor windturbines. De fractie verbaast zich erover dat Staatsbosbeheer de opbrengsten van de windturbines wil investeren in hetzelfde gebied. Marcel van der Tol: “Dat is een natuurbeheerder onwaardig. Eerst op de koop toenemen dat jouw windturbines vleermuizen en vogels gaan doden, en dan het gebied nóg aantrekkelijker maken voor deze soorten?”.

De fractie vindt dan ook dat de financiering van het beheer van natuurgebieden niet afhankelijk mag worden van de opbrengsten van duurzame energiecentrales in die gebieden, want dat is zo verre van duurzaam. Marcel van der Tol: “Om de gevolgen van de opwarming van de aarde het hoofd te bieden, hebben we naast duurzame energie, robuuste natuurgebieden nodig die de negatieve effecten van de klimaatverandering kunnen helpen dempen. Juist in dit dichtbevolkte deel van Zuid-Holland moeten daarom de weinige vierkante meters natuur maximaal beschermd worden en daarin past geen productie van windenergie.”

De voltallige gemeenteraad van Zoetermeer heeft eerder haar zorgen over de komst van windturbines in de Balij geuit. Als financiering van natuurbeheer in de Balij een knelpunt is en de gemeenteraad van Zoetermeer tegen de komst van windturbines in de Balij is, dan zal wat de fractie van GroenLinks betreft, de gemeente Zoetermeer dat gesprek over die financiering moeten gaan voeren.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws