Aangepast zoeken

dinsdag 24 januari 2017

Zoetermeer Vooruit enige lokale partij tegen HOM

De gemeenteraad van Zoetermeer moest gister besluiten of ze verder wil gaan met de ontwikkeling van het Holland Outlet Mall initiatief (kortweg HOM). Dit betreft het onderhandelen over een samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers, het uitwerken van de verkeerskundige maatregelen en het actualiseren van het DistributiePlanologisch Onderzoek (DPO) en na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst het onderhandelen over de realisatieovereenkomst, het starten van de ontwerpfase en het opstellen van een bestemmingsplan voor de eerste fase Holland Outlet Mall van 18.000 m2. Zoetermeer Vooruit sprak zich als enige lokale partij uit tegen dit raadsvoorstel. Juliette Meurs-Troch verwoordde het als volgt: "Zoetermeer Vooruit is geen voorstander van een Holland Outlet Mall in deze vorm. Er zijn te grote financiële risico's aan verbonden en te veel onzekerheden om dit naar onze mening verantwoord door te zetten. We hebben al een half miljoen uitgegeven en het zal steeds moeilijker worden om ermee te stoppen omdat iedere volgende stap nog meer investering vraagt. Zoetermeer Vooruit heeft er te weinig vertrouwen in om hier achter te staan. We hopen op meer creatieve, alternatieve ideeën om het Stadshart een boost te geven, het Woonhart aantrekkelijker te maken en daarmee tegelijk de werkgelegenheid te bevorderen." 

Het grote aantal ingediende (en aangenomen) amendementen is voor Zoetermeer Vooruit bevestiging dat het raadsvoorstel niet goed is opgesteld of in ieder geval onvolledig is. Zoetermeer Vooruit heeft wel een drietal moties mede-ingediend betreffende onderwerpen die sowieso al aangepakt zouden moeten worden, zoals het aanpakken van de huidige parkeerproblemen in met name de wijken Buytenwegh en De Leyens (1701-03), het in kaart brengen van de huidige verkeersknelpunten in en rondom die wijken (1701-04) en dat te bewerkstelligen door onder andere het college daadwerkelijk zelf de wijken in te laten gaan (1701-05). "We betreuren het wel dat er een HOM-discussie aan vooraf moest gaan alvorens een meerderheid van de raad hier het belang van inzag." aldus Meurs.

Het raadsvoorstel is uiteindelijk met een meerderheid van stemmen aangenomen.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws