Aangepast zoeken

donderdag 19 januari 2017

Zoetermeer legt integraal beheer en onderhoud wijken Oosterveem en Rokkeveen in handen van BAM

Zoetermeer – De gemeente Zoetermeer en BAM Infra hebben donderdag 19 januari een overeenkomst getekend voor het integraal onderhoud en beheer van de wijken Oosterheem en Rokkeveen. De overeenkomst behelst tevens het areaal van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. De looptijd van de overeenkomst is vier jaar met optie tot verlenging met drie jaar. BAM start per 1 maart 2017 met de werkzaamheden.

De gemeente heeft met BAM prestatieafspraken gemaakt. Uitgangspunt is dat de inzet van BAM leidt tot meer kwaliteit van de omgeving en de biodiversiteit. De regie voor het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte blijft liggen bij de gemeente. De integrale werkwijze van BAM is gericht op de totaalaanpak van het dagelijks en kort cyclisch beheer. Daaronder vallen onder meer groen, bestratingen, straatmeubilair en speelvoorzieningen. In het beheer zijn tevens de uitvoering van kleinschalig herstel, het afhandelen van klachten en meldingen, het areaalbeheer, kwaliteitsschouwen en inspecties, communicatie en het aanleveren van verbetervoorstellen belangrijke onderdelen.

Wethouder Marc Rosier: "Bij onze inzet voor mooie, schone wijken hebben we een goede partner gevonden voor Oosterheem en Rokkeveen. BAM heeft hierin ruime ervaring en hun inzet op social return en duurzaamheid maakt dat ze absoluut een goede partner zijn voor Zoetermeer. En natuurlijk hadden ze ook een goed bod".

Social return
BAM is door de gemeente geselecteerd op basis van een EMVI aanbesteding. Belangrijke toetsingscriteria waren omgevingsmanagement, social return en duurzaamheid. In haar plan speelt BAM in op de ruimte die de gemeente biedt om met de bewoners eigen verantwoordelijkheid te nemen in het beheer van de openbare ruimte. Nauwe samenwerking met bewoners en gemeente is daarin cruciaal. BAM zet voor het onderhoud in totaal elf mensen in die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Op het punt van duurzaamheid wil BAM de biodiversiteit vergroten en afval reduceren.

Geografisch Informatie Systeem
Transparantie en voorspelbaarheid zijn kernwaarden voor de manier van samenwerken met alle betrokkenen. BAM zet in de gehele beheerketen beproefde systemen in om de gemeente te faciliteren in haar regierol. Een goed voorbeeld is de inzet van het Geografisch Informatie Systeem (GIS), dat de staat van het areaal en de voortgang van het  onderhoudswerk continu via internet inzichtelijk maakt.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws