Aangepast zoeken

dinsdag 24 januari 2017

VVD stelt voorwaarden aan komst HOM

De VVD ziet de mogelijke komst van de HOM als een enorme kans voor Zoetermeer. Een kans op bruis en daarmee meer bezoekers voor de stad. Een kans op een sterkere concurrentiepositie van de gehele binnenstad. En vooral een grote kans op werkgelegenheid. De VVD geeft daarbij wel heldere voorwaarden mee, om verkeers- en parkeeroverlast te voorkomen, de effecten van geluid- en fijnstof te beperken, en om de verbinding met de binnenstad en de veiligheid rondom de HOM te bevorderen.
 
‘Met de instemming voor de verdere verkenning van de komst van de HOM heeft de gemeenteraad een enorm belangrijke stap gezet. De VVD heeft daarbij ook goed geluisterd naar de zorgen die omwonenden, ondernemers en andere bewoners van Zoetermeer rondom de mogelijke komst van de HOM hebben geuit. De VVD deelt die zorgen’, aldus  VVD vice-fractievoorzitter Lisette Meijer: ‘De meeste tegenstanders die zich hebben gemeld lijken niet zozeer tegen de komst van de HOM, maar vooral tegen de gevolgen die zij menen dat de komst van de HOM met zich mee zal brengen’.
 
De VVD heeft een aantal moties en amendementen ingediend of gesteund die deze zorgen adresseren. Deze moties en amendementen zijn door de gemeenteraad van Zoetermeer aangenomen waardoor in de volgende fase van de verdere uitwerking van het HOM-initiatief nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de gesignaleerde zorgen.
 
Lisette Meijer: ‘De VVD is niet alleen verheugd met de brede steun in de raad voor zowel de verdere verkenning voor de eventuele komst van de HOM maar ook met de steun om de verkeers- en parkeerproblematiek aan te pakken, niet straks, maar zo snel mogelijk’. Ook de aandacht en steun die de zorg voor de veiligheid rondom de HOM heeft gekregen stemt de liberalen tevreden: ‘Voorkomen moet worden dat de parkeergarage van de HOM onveilig wordt of een onveilige uitstraling krijgt’.
 
De VVD vindt het belangrijk dat bij de verdere uitwerking van de plannen constructief en transparant wordt samengewerkt met alle betrokkenen. Zo draagt één van de VVD-moties het college op de wijken in te gaan om samen met de bewoners van de wijken De Leyens en Buytenwegh de huidige verkeersproblemen te bekijken en de uitkomsten hiervan mee te nemen in de voorgestelde oplossingen. Ook het creëren van de verbinding met het Stadhart en Dorpsstraat moet in samenwerking de betrokken ondernemers en eigenaren gestalte krijgen.
 
“We pakken nu problemen aan, zodat we straks kansen kunnen verzilveren.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws