Aangepast zoeken

donderdag 19 januari 2017

Schriftelijke vragen over ontbreken nachtapotheek in Zoetermeer

Naar aanleiding van een artikel in het AD (http://www.ad.nl/…/roep-om-nachtapotheek-in-zoetermeer~a6c…/) heeft Zoetermeer Vooruit in december vorig jaar contact gezocht met de Directievoorzitter van het Lange Land ziekenhuis, de heer Booden. Juliette Meurs-Troch: “als gemeenteraadslid sta ik voor het welbevinden van onze inwoners en in dat kader wilde ik graag het gesprek met hem aangaan om te zien of we er samen wellicht voor kunnen strijden om weer een nachtapotheek in Zoetermeer te bewerkstelligen. Een grote stad als Zoetermeer heeft naar onze mening recht op een zelfstandig basisziekenhuis, met laagdrempelige spoedeisende hulp, inclusief een nachtapotheek”. De heer Booden gaf aan bekend te zijn met het vraagstuk maar er als ziekenhuis geen directe bemoeienis mee te hebben. Dit is iets dat valt onder de Stichting eerstelijns Gezondheidszorg Zoetermeer (SGZ). In dat kader zou het thuis kunnen horen in het Zorghartoverleg, het bestuurlijk overleg van alle zorginstellingen (inclusief de SGZ) met de gemeente Zoetermeer. Vandaar dat Zoetermeer Vooruit schriftelijke vragen aan het college heeft gesteld.

 Geacht college,

Afgelopen december stond een opvallend en verontrustend bericht in het Algemeen Dagblad over het feit dat we in Zoetermeer (naar blijkt al jaren) geen nachtapotheek meer hebben. Dit betekent dat onze inwoners, indien ze tussen 00:00 en 08:00 uur medicijnen nodig hebben, naar Gouda, Delft of Den Haag moeten reizen. Een grote stad als Zoetermeer heeft naar onze mening recht op een zelfstandig basisziekenhuis, met laagdrempelige spoedeisende hulp, inclusief een eigen nachtapotheek.

De openstelling van een nachtapotheek is weliswaar geen gemeente-aangelegenheid maar iets dat onder de Stichting eerstelijns Gezondheidszorg Zoetermeer (SGZ) valt. Van de directievoorzitter van het Lange Land ziekenhuis hebben wij begrepen dat het Lange Land ziekenhuis alleen een apotheekfunctie binnen de muren van het ziekenhuis heeft en in tegenstelling tot veel andere ziekenhuizen (nog) geen poliklinische apotheekservice. Ook zij hebben geen directe bemoeienis met dit vraagstuk alhoewel zij hier wel een rol in zouden willen vervullen.


Zoetermeer Vooruit heeft daarom de volgende vragen aan het college.


  1. Is het college het met Zoetermeer Vooruit eens dat een stad als Zoetermeer recht heeft op een nachtapotheek?
  2. We hebben begrepen dat dit een onderwerp is dat in een Zorghartoverleg (het bestuurlijk overleg van alle zorginstellingen, inclusief SGZ, met de gemeente Zoetermeer) zou passen. Kan het college aangeven wanneer het eerstvolgende overleg gepland staat?
  3. Is het college bereid in dat overleg de (on)mogelijkheid van openstelling van een nachtapotheek in Zoetermeer op de agenda te laten plaatsen c.q. aan de orde te stellen? Zoetermeer Vooruit zou graag op de hoogte gebracht worden van een eventuele uitkomst na dat overleg.
  4. Is het college bereid zich hard te maken voor een nachtapotheek in Zoetermeer? En indien nodig hiervoor een voorstel voor te leggen aan de raad?
  5. Klopt het dat er zo’n drie jaar geleden al een brief uit is gegaan naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het feit dat toendertijd de dienstapotheek en de zorgverzekeraars niet tot overeenstemming konden komen over een kostendekkend tarief, met het verzoek te bemiddelen zodat de nachtapotheek open zou kunnen blijven? Zo ja, wat was de reactie? Zo niet, zou het college dan alsnog een dergelijk signaal af willen geven als blijkt dat dat nog steeds de oorzaak is waardoor er geen nachtapotheek is in Zoetermeer?

Juliëtte Meurs-Troch

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws