Aangepast zoeken

dinsdag 24 januari 2017

PvdA Zoetermeer stemt in met verder onderzoeken Holland Outlet Mall

De fractie van de PvdA Zoetermeer heeft tijdens de raadsvergadering van maandag 23 januari 2017 ingestemd met het verder onderzoeken van de Holland Outlet Mall. De PvdA is echter stellig over de voorwaarden die het meegeeft aan het Zoetermeerse College. Deze voorwaarden moeten gepaard gaan met de voortgang van de komst van de HOM. De PvdA verwacht dat een outlet mall met deze voorwaarden  een aantrekkende werking zal hebben en dat het de gehele binnenstad economische groei zal opleveren.  

De raad heeft amendementen en moties van de PvdA aangenomen die verregaand zijn en vereisen dat aan de wensen van de Zoetermeerders tegemoet gekomen wordt. Het college moet investeren in het optimaliseren van het verkeersnetwerk in de binnenstad. De PvdA komt met het initiatief voor een transferium aan de rand van de stad waar de auto geparkeerd kan worden, om vervolgens met pendelbussen naar het HOM te worden vervoerd.  Verder wil de PvdA dat er een investeringsfonds komt om zo extra te investeren in het Stadshart en de Dorpsstraat. Aan dit fonds moeten de HOM en de gemeente in ieder geval financieel significant bijdragen. Ook wil de PvdA dat het college afspraken maakt over banen op allerlei niveaus, niet alleen in de winkels maar ook in de schoonmaak, beveiliging, in de restaurants, rond het verkeer en pendelbusjes etc. Chantal Walther:” Wij willen banen voor werkzoekenden, jongeren, ouderen en mensen die niet zo makkelijk aan een baan komen. Daarom willen we dat het college hier met de ontwikkelaars van de HOM keiharde afspraken over maakt.”

De HOM moet een professioneel concept hebben met een hoogwaardig aanbod dat wezenlijk anders is dan het huidige winkelaanbod. Kwaliteitsbewaking maar ook handhaving zijn belangrijk. De HOM moet een opvallend en uniek design krijgen, waarbij aan duurzaamheid en groen is gedacht. Ook wil de PvdA een duidelijke exit-strategie. Mocht de HOM onverhoopt toch geen succes worden dan moet ervoor gezorgd worden  dat het zo omgebouwd kan worden voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld wonen.Chantal Walther: ”Een Outlet Mall kán een kans zijn voor de stad. We geven als raad harde voorwaarden mee en het college moet echt aan de slag en met een klinkend resultaat terugkomen!”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws