Aangepast zoeken

donderdag 12 januari 2017

PvdA geeft komst Holland Outlet Mall Zoetermeer stevige voorwaarden mee

De PvdA wil Zoetermeer bruisend en aantrekkelijk houden voor inwoners en bezoekers. Daarvoor zullen we ambitie moeten tonen en moeten blijven vernieuwen. Op het gebied van werken en bouwen en wonen, maar ook op het gebied van cultuur, vrijetijdsvoorzieningen en dus ook het winkelen. Een zeer belangrijk punt voor de Partij van de Arbeid is natuurlijk het creëren van werkgelegenheid. Als we Zoetermeer en de regio bruisend en vitaal willen houden, moeten we banen creëren.
“We zijn al goed bezig met de renovatie van het Stadshart en onze visie op een aantrekkelijkere Dorpsstraat. Daar moeten we volop mee door gaan en zelfs een tandje bovenop doen”, zegt PvdA-raadslid Chantal Walther. “Maar alleen het bestaande winkelaanbod versterken, dat zal uiteindelijk niet genoeg zijn. Er is meer nodig.”
In Roermond zijn er veel banen in en rondom het Outletcenter bijgekomen op allerlei niveaus, niet alleen in de winkels maar ook in de schoonmaak, beveiliging, in de restaurants etc. Ook veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt konden aan de slag. Chantal Walther: “daarom willen we dat het college hier met de HOM afspraken over maakt. Beding een percentage Zoetermeerders dat in de HOM aan de slag kan. In Roermond is dat gelukt, dat kan bij ons dus ook.”
Wij willen dat het college de mensen in de stad en de gemeenteraad op de juiste momenten meeneemt in de volgende stappen. Zodat we de ondernemers in het Stadshart en de Dorpsstraat niet in de steek laten. Het kan niet zo zijn dat er niets meer gebeurt totdat we weten of de HOM er komt of niet.
Overigens moet eerst het probleem met de VVE's (van de bewoners van de drie woontorens boven het huidige Woonhart) zijn opgelost voordat het college verdere stappen zet. Het is gek dat aan de gemeenteraad al een principebesluit over een HOM wordt gevraagd, terwijl de eigenaar van het Woonhart nog niet eens de bewoners van de drie flats aan zijn zijde heeft. Er is door hen nog geen handtekening gezet.
Een Outlet Mall kán een kans zijn voor de stad. De PvdA vindt echter dat de HOM er alleen kan komen als wordt voldaan aan een aantal zeer belangrijke voorwaarden:
  1. De HOM moet een professioneel concept hebben met een hoogwaardig aanbod dat wezenlijk anders is dan het huidige winkelaanbod. Kwaliteitsbewaking maar ook handhaving zijn belangrijk. De HOM moet een opvallend en uniek design krijgen, waarbij aan duurzaamheid en groen is gedacht.
  2. Wat draagt de gemeente bij en wat vragen we van de eigenaren van de HOM? Wat kan de HOM ons op de korte en lange termijn opleveren, zodat we daar mooie dingen van kunnen doen in de stad? De ‘businesscase’ moet kloppen.
  3. We moeten hoe dan ook doorgaan met het investeren in het Stadshart en de Dorpsstraat en ervoor zorgen dat er een aantrekkelijke fysieke verbinding komt tussen de HOM en het Stadshart, zodat beide van elkaar profiteren. Als de HOM goed gaat draaien, wordt er veel geld verdiend. De PvdA wil een percentage van de aanneemsom en de verdiensten van de HOM in een fonds storten om zo extra te investeren in het Stadshart en de Dorpsstraat.
  4. Oplossingen rond het verkeer, parkeren en fijnstofuitstoot moeten er snel komen. De knelpunten in het verkeer die er sowieso al zijn moeten voortvarend worden aangepakt, of de HOM er nu komt of niet. Verder moeten er goede afspraken komen over parkeertarieven en bewegwijzering. Ook wil de PvdA goede OV-oplossingen om het verkeer in het centrum te ontlasten. Denk bijvoorbeeld ook aan een transferium aan de randen van de stad met pendelbusjes van en naar het centrum.
  5. In Roermond zijn er veel banen in en rondom de outlet bijgekomen op allerlei niveaus, in de winkels maar ook in de schoonmaak, beveiliging, restaurants etc. Ook veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn er aan de slag gegaan. Daarom willen we dat het college met de HOM harde afspraken over werkgelegenheid maakt.
  6. Ook ziet de PvdA graag een duidelijke exit-strategie. Stel dat de HOM onverhoopt toch geen succes wordt, wat dan? Kunnen we er dan snel woningen van maken? Dat laatste heeft de voorkeur van de PvdA. Beleg daarbij de risico’s waar ze horen: bij de eigenaren van de HOM en niet bij de Zoetermeerse belastingbetaler.

“Graag horen we de reactie van het college op onze voorwaarden. Ons oordeel zullen wij vellen in de raadsvergadering van 23 januari”, aldus Chantal Walther. “Als dat positief is, mag verder onderzocht worden of de HOM doorgang kan vinden. Dat betekent echter niet dat de PvdA al definitief ‘ja’ zegt tegen de HOM. Er komen nog een aantal aanvullende onderzoeken en met de initiatiefnemers wordt gekeken of er een samenwerkings-overeenkomst gesloten kan worden. De voorwaarden die wij meegeven moeten daarin terugkomen. De wethouders kunnen dus flink aan de slag.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws