Aangepast zoeken

dinsdag 17 januari 2017

Parkeren rond Cultuurpodium Boerderij steeds groter probleem

Ontwikkelingen aan de Amerikaweg zullen de parkeerproblematiek vergroten

CDA: college van B&W bagatelliseert het knelpunt en kijkt niet vooruit

ZOETERMEER - Al langere tijd heeft Cultuurpodium Boerderij aan de Amerikaweg tijdens optredens te maken met parkeerproblemen. Bezoekers, vaak vanuit het hele land, kunnen al gauw hun auto niet meer kwijt vanwege onvoldoende parkeerplaatsen. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op het naastgelegen braakliggende terrein turn- en gymnastiekhal Gymworld te bouwen. Hoewel daar een eigen parkeergelegenheid bij komt, zal dat het parkeerprobleem in dat gebied alleen maar groter maken, vrezen betrokkenen. Sommige van hen trekken daarover nu al aan de bel.

Parkeertellingen
Om het probleem in kaart te brengen heeft, naast de Boerderij zelf, ook de gemeente tellingen gedaan. Daaruit blijkt een parkeerbezetting van soms meer dan 100 procent, vanwege de vele foutparkeerders. Dat bij die tellingen ook is gekeken naar het privé-parkeerterrein van restaurant Eten & Zo aan de Meerzichtlaan schoot bij de eigenaren van het restaurant in het verkeerde keelgat. Voor parkeren bij de Boerderij verwees het college van B&W ook naar het parkeerterrein bij De Olympus aan de Voorweg, aan de andere kant van de RandstadRail. Daarbij werd echter voorbijgegaan aan de komende verkoop van die koepelhal aan De Ballebak, waarna daar mogelijk nieuwe ontwikkelingen gaan plaatsvinden, zoals de vestiging van een restaurant.

Politiek onderwerp
De CDA-fractie in de Zoetermeerse gemeenteraad heeft zich deze parkeerproblemen aangetrokken. Raadslid Rob Wessels: “Wij vinden dat de gemeente deze problematiek met veel ‘wishful thinking’ bagatelliseert. Zo gaat ze ervan uit dat Gymworld straks niet gebruikt zal worden als het druk is bij de Boerderij, en omgekeerd. Ook aan de mogelijkheid dat het parkeerterrein bij De Olympus, los van parkeerdrukte van de Boerderij, straks mogelijk al veel meer gebruikt zal worden, gaat de gemeente helemaal voorbij.”

Zowel Cultuurpodium Boerderij als restaurant Eten & Zo heeft hierover een boze brief geschreven aan het college van B&W. De CDA-fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld en zal dit onderwerp niet loslaten voordat het probleem is opgelost.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws