Aangepast zoeken

vrijdag 27 januari 2017

Meldpunt verdringing arbeidsmarktregio Haaglanden en FNV

De gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland hebben samen met FNV het Meldpunt Verdringing ontwikkeld. Werkzoekenden, werknemers en werkgevers kunnen vanaf nu hier melding maken van werkverdringing.
Verdringing op de arbeidsmarkt kan op allerlei manieren plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan zittende werknemers die hun baan verliezen door de inzet van werkzoekenden met subsidie. Maar het kan ook zijn dat echte banen worden verdrongen door de inzet van mensen die zonder loon werken terwijl zij geen redelijk perspectief hebben op betaald werk.

Via het Meldpunt Verdringing worden de meldingen hierover geïnventariseerd en besproken. Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) vangt periodiek de signalen af en stuurt deze door naar de betreffende gemeente voor een reactie of nader onderzoek. Elke gemeente heeft intern een eigen behandelproces, waarbij vanzelfsprekend gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Met het in het leven roepen van het Meldpunt Verdringing voldoen de gemeenten aan hun belofte die is opgenomen in het ‘Verdringingsprotocol'. Dit is een intentieverklaring die de wethouders van de gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Holland, Rijswijk en Westland in juni vorig jaar tekenden. In het Verdringingsprotocol, dat samen met de FNV is opgesteld, staan afspraken ter voorkoming van verdringing en werken zonder loon.

Deze vijf gemeenten zetten zich maximaal in om mensen met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Zo kunnen gemeenten, net als andere overheden en semi-overheden zoals woningcorporaties, sociale voorwaarden stellen wanneer ze inkopen bij een leverancier. Dit heet Social Return. Deze sociale voorwaarden houden doorgaans in dat er arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar komen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld werkzoekenden met een uitkering en arbeidsgehandicapten. Hierdoor draagt Social Return bij aan de werkgelegenheid.

De gemeenten plaatsen kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. En juist daarom zijn de gemeenten extra scherp op het voorkomen van misbruik van subsidieregelingen. Zo mag een school die vorig jaar een conciërge heeft ontslagen, nu niet via een project een conciërge aannemen met subsidie. Het Meldpunt Verdringing is een volgende stap om dergelijke verdringing op de arbeidsmarkt effectief tegen te gaan.

Het Meldpunt Verdringing is voortaan te vinden op meldpuntverdringing.nl.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws