Aangepast zoeken

dinsdag 17 januari 2017

Gepensioneerden leveren het meest in

Het NIBUD zegt na doorrekeningen dat de loonstrook rooskleuriger is dan de koopkracht. Met name gepensioneerden met een aanvullend pensioen merken dit goed in hun portemonnee. Het instituut voor budgetvoorlichting bevestigt hiermee wat ANBO al tijdens Prinsjesdag aangaf: de kloof tussen werkenden en niet-werkenden wordt voor het achtste jaar op rij groter.

Aanvullend pensioen niet geïndexeerd

Directeur-bestuurder Liane den Haan: "Er zijn meerdere redenen waardoor de kloof groter wordt. Het aanvullend pensioen wordt niet geïndexeerd, dus het stijgt niet mee met de inflatie. Als dat nou één jaar het geval zou zijn, is dat nog te overzien. Maar inmiddels zijn de aanvullende pensioenen al jaren niet geïndexeerd waardoor gepensioneerden sinds de crisis in 2008 tot wel zes keer meer hebben ingeleverd dan werkenden."

Hogere zorgpremie

Ook de hogere zorgpremie zorgt ervoor dat gepensioneerden minder besteedbaar inkomen hebben. "De zorgpremie is gemiddeld tien euro per maand gestegen. Op jaarbasis is dit meer dan 100,- euro. De hogere zorgtoeslag compenseert de verhoging niet volledig, dus senioren leveren in. Zeker de senioren die niet voor een zorgtoeslag in aanmerking komen. We beschrijven hier de gevolgen afzonderlijk, maar het gaat om het totaalplaatje. Als je alles bij elkaar optelt gaat het om honderden euro's op jaarbasis", aldus Den Haan.

AOW-stijging kan vervelend uitpakken

De kleine plus die gepensioneerden er dit jaar 'op de loonstrook' bijkrijgen komt door de jaarlijkse stijging van de AOW, want die stijgt wel mee met de inflatie. "Alleen kan die verhoging heel vervelend uitpakken voor mensen die zorg- of huurtoeslag ontvangen. Voor deze toeslagen geldt een inkomensgrens waardoor iemand door deze stijging vorig jaar nog wél in aanmerking kwam en dit jaar niet meer. Ook hier heb je het al gauw over honderden euro's inkomen dat iemand misloopt", besluit Den Haan.

ANBO vraagt doorlopend aandacht voor koopkracht


ANBO kaart dit stapelen van maatregelen al jaren aan bij het kabinet en de Kamerleden. Vorig jaar hebben wij het hele jaar campagne gevoerd om politici te overtuigen dat het koopkrachtverlies van gepensioneerden moet stoppen. Zo hebben we een e-cardactie gehouden, heeft staatssecretaris Klijnsma pensioenspreekuur bij ons gehouden en is ze mee geweest op bezoek om met gepensioneerden te praten die de maatregelen in hun portemonnee voelen. Ook hebben we op 't Plein in Den Haag koeken uitgedeeld onder het motto 'na acht jaar kruimels is het tijd voor een gevulde koek.' 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws