Aangepast zoeken

vrijdag 27 januari 2017

Gemeente Den Haag wil strengere aanpak gevaarlijke honden

Den Haag wil het aantal (bijt)-incidenten met gevaarlijke honden terugdringen. Daarom wil de gemeente een nieuwe passage aan de Algemene Plaatselijke Verordening toevoegen waardoor een eigenaar van een hond na een incident dat niet voldoende ernstig is om strafrechtelijk op te treden toch verplicht kan worden om zijn hond te muilkorven en/of kort aan te lijnen.

Ook zal de gemeente Den Haag in gesprek gaan met de Haagse hondenuitlaat-services om de overlast van honden in losloopgebieden tegen te gaan. En tevens wil de gemeente een aantal losloopgebieden toevoegen, wijzigen of opheffen. Deze verbeterpunten staan in de evaluatie hondenbeleid en losloopgebieden.

De stad wordt steeds schoner, maar het kan nog beter. De vervuiling van de straat door hondenpoep is duidelijk minder dan in 2014, maar met een zestal-verbeterpunten wil de gemeente Den Haag één van de grootste ergernissen in de stad verder aanpakken. Wethouder Boudewijn Revis: "Een hond geeft enorm veel plezier, maar mag geen overlast veroorzaken voor anderen. We willen de overlast door hondenpoep verder beperken door eigenaars te wijzen op hun verantwoordelijkheid, beboeten als dat nodig is en in te zetten op het schoonhouden van de straten. Ook een veilige buitenruimte heeft mijn prioriteit, bijvoorbeeld door een strengere aanpak te kiezen voor gevaarlijke honden. Ook willen we de overlast en het gevoel van onveiligheid tegengaan door afspraken te maken met de uitlaatservices. Zo kan iedereen optimaal blijven genieten van onze gezamenlijke buitenruimte."

De verbeterpunten zijn samen met de buurt tot stand gekomen. In de stad zijn op diverse locaties goede ervaringen opgedaan met de diverse verbeterpunten. Deze worden nu ook in andere buurten en wijken geïmplementeerd. Ook wordt er met bewonersorganisaties gekeken naar mogelijke nieuwe losloopgebieden en worden anderen verkleind. Tevens blijft er veel aandacht voor handhaving. Door gerichte inzet wil de gemeente de pakkans verhogen. Hierover wordt de raad in het voorjaar van 2017 verder geïnformeerd.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws