Aangepast zoeken

dinsdag 17 januari 2017

Den Haag verlaagt eigen bijdrage maatschappelijke ondersteuning middeninkomens

Het college van B&W in Den Haag verlaagt de eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning voor mensen met een modaal inkomen. De nieuwe regeling wordt in februari van kracht. Een alleenstaande met een inkomen van € 30.000 gaat er na de gemeentelijke verlaging € 324 per jaar op vooruit.

Met de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo is de manier waarop de eigen bijdrage wordt berekend veranderd en voor veel mensen behoorlijk gestegen. Voor de lagere inkomens hebben Den Haag en het Rijk eerder al actie ondernomen. Zo wordt de eigen bijdrage vergoed in de collectieve zorgverzekering en kunnen chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming.

De gemeente Den Haag doet iets extra's voor de middeninkomens, die nog niet profiteren van de rijksmaatregel. Hiermee voert Den Haag voor alle groepen een betaalbaar eigen bijdragebeleid.

Karsten Klein (wethouder Zorg):"Wij vinden het zeer belangrijk dat voor ouderen en gehandicapten in Den Haag goede zorg betaalbaar is en blijft. Dat geldt zowel voor mensen met een laag inkomen als met een midden inkomen."

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws