Aangepast zoeken

dinsdag 31 januari 2017

College Zoetermeer wil de komende 15 jaar 10.000 nieuwe woningen bouwen

Het College van Zoetermeer is voornemens om de komende 15 jaar 10.000 woningen in Zoetermeer erbij te bouwen. De commissie Stad van de gemeenteraad gaat de komende weken de invulling daarvan bespreken. Het college maakt in haar voorstel vaart met jongerenwoningen en sociale woningbouw. De VVD wil dat het college de nadruk met name zal leggen op goede betaalbare woningen voor iedereen waarbij doorstroming noodzakelijk is. Met name het middensegment en hogere segment dienen daarom te worden aangevuld.

‘We staan aan de vooravond voor een belangrijke invulling van de woonvoorraad in onze stad. De buitengrenzen van de stad zijn bereikt, dus een goede zorgvuldige binnenstedelijke ontwikkeling is daarmee essentieel’, aldus VVD- raadslid Hermen van Dalen. ‘Denk aan zaken als duurzaam- en  toekomstbestendig wonen en aan betaalbare woningen voor iedereen. Voor zowel jongeren als ouderen in prettige woonwijken. Hierbij is het belangrijk om dan op een consumentgerichte manier te bouwen. Zaken die ook in het verkiezingsprogramma van de VVD staan’.

Het voorstel dat het college heeft voorgelegd geeft een stukje invulling op de Woonvisie die de raad in juni 2015 heeft vastgesteld. Maar om als raad juiste keuzes te kunnen maken welke bouw waar het beste kan plaatsvinden zal de VVD in de Commissie het college vragen naar de de voorgenomen uitvoering en de keuzes van het college. ‘Wordt hierin aandacht aan de juiste onderwerpen gegeven? ligt de nadruk op de juiste woningbouw’. Hoewel de VVD de behoefte aan sociale huurwoningen herkent, pleit de partij voor meer balans in de woningvoorraad. ‘Wij zien dat er nauwelijks doorstroming mogelijk is van goedkope en sociale huurwoningen, naar duurdere huur- of koopwoningen. Die mogelijkheid tot doorstromen is volgens ons de oplossing voor het dichten van de gaten in het woonpad. Bijbouwen is alleen een goede oplossing als je de juiste woningen bouw’, aldus van Dalen.

De VVD heeft het college immers in het begrotingsdebat in november aangespoord vooral ambitie aan de dag te leggen om Zoetermeer op het spoor 'van Goed naar Beter' te houden. ‘Dit geldt natuurlijk ook voor het wonen in Zoetermeer. Zoetermeerders moeten prettig en veilig kunnen wonen. Meer betaalbare woningen voor iedereen vergroot immers de leefbaarheid en zorgt voor prettigere en veiligere wijken. Dat is een ambitie die de VVD graag ziet’, aldus Hermen van Dalen.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws