Aangepast zoeken

donderdag 12 januari 2017

CDA: Holland Outlet Mall Zoetermeer voegt weinig toe

ZOETERMEER – Het CDA is vóór een sterke binnenstad, maar de komst van een Holland Outlet Mall (HOM) brengt niet de versterking die onze binnenstad nodig heeft. De samenhang tussen de bestaande plannen voor het Stadshart en de Dorpsstraat, de wijkwinkelcentra en de effecten van een HOM ontbreekt volledig. De verslechterde bereikbaarheid en toenemende parkeerdruk ondermijnen de aantrekkelijkheid van Zoetermeer als woonstad. Véronique Frinking (commissielid CDA): ‘De komst van een HOM brengt de binnenstad, Zoetermeer en de Zoetermeerders weinig goeds.’

‘Wij zijn overstelpt door reacties op de plannen voor een HOM,’ vervolgt Frinking. ‘We hebben veel mensen gesproken. Met een open houding hebben we geluisterd naar voor- en tegenstanders. We hebben het Outlet Center in Roermond bezocht, we hebben gesproken met mensen in de regio, we hebben rapporten gelezen. Na het wegen van alle informatie is onze conclusie dat we geen vertrouwen hebben in het concept voor een HOM in Zoetermeer. Een HOM voegt weinig toe voor de binnenstad, voor Zoetermeer en voor de Zoetermeerders.’

Geen samenhang
De HOM wordt door het college van B&W niet gepresenteerd als een toevoeging aan een sterke binnenstad, maar lijkt deze nu juist te moeten gaan vormen. De samenhang tussen de bestaande plannen, de wijkwinkelcentra en de effecten van een outlet ontbreekt volledig. Alle hoop is opeens gevestigd op een HOM, maar het is volstrekt onduidelijk waarom een HOM nodig is.


Een gebouw boven de tunnelbak in de Europaweg lijkt vernieuwend, maar het zal voor jaren de kernkwaliteit van Zoetermeer als aantrekkelijke woonstad, haar bereikbaarheid en parkeermogelijkheden onder druk zetten, voor zowel de Zoetermeerders als de bezoekers. Misschien is dát de reden waarom andere steden een outlet niet midden in hun centrum pal naast een woonwijk zetten…?

Onbegrip
In de besprekingen tot nu toe is iedereen die niet meegaat in de ideeën over de HOM door het college van B&W neergezet als iemand met alleen een eigen belang of als iemand die het niet begrepen heeft. Dat heeft bij de CDA-fractie enorm veel onbegrip en een afname van het vertrouwen in het college veroorzaakt.


Oproep
Het CDA is verklaard voorstander van een sterke binnenstad. Het CDA roept het college van B&W en de andere gemeenteraadsfracties op om eerst de bestaande plannen uit te voeren en daarmee resultaten te boeken. Zet met lokale ondernemers een retail-agenda op zoals het CDA, de PvdA en GroenLinks in 2015 al voorstelden. Gebruik al het innovatieve en ICT-vernuft in deze stad om het Woonhart om te vormen tot een broedplaats van innovatie. Geloof in Zoetermeer en in de Zoetermeerder. Redeneer niet uit angst. Maak een helder verhaal en presenteer goed onderbouwde plannen. Naar de overtuiging van het CDA wordt onze binnenstad dáár pas echt sterker van! 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws